FOLKETELLING 1891. RINGEBU

 

 

Tellingskrets 1, Nordre Vennebygden:                

1.1 Slavolden                                        f. år    Fødested

Hans Olsen Slavolden                      g  1843  Vennebygden      Husm m j. Hustømmerm for egen regning

Ahne Olsd Slavolden         H            g  1842  Ringebo

Johan Hansen ”                  S                 1876  Vennebygden

Ole                                      S                 1876                 

Thor Hansen                      S                 1883                 

Peter Olsen Hagen,             Tj                1880  Vennebygden      gårdbrukerskens brorsønn

Berthe Hansd Slavolden   D                 1878                 

Johanne                            D                 1881                 

 

1.2 Klevshovde

Ole Østensen Klevshovde               g  1857  Søndre Fron         Gårdbruger, selveier

Mari Johnsd                       H            g  1842  Vennebygden     

 

1.1 Evenshovde

Kari Iversd Hovde                           e  1835                                Husm m j. Jordbrug

Iver Jærmundsen Hovde   S             u  1871                                Dagarbeider. Jordarbeide

Jærmund                           S                 1878                 

 

2.2 Pladshaugen

Johannes Amundsen Pladshaugen g 1815  Søndre Fron         Husm mj. Jordbrug

Marit Hansd                      H            g  1821  Vennebygden     

 

1.1 Hovde

Iver Erlandsen Hovde                     u  1834                                Husm mj. Jordbrug

Ole Erlandsen Hovde         Bror        u  1837                                Snedker, for egen regning

 

2.5 Venaasen, øvre søre

Anne Olsdatter Dalbak                    u  1848                                Inderst, kreaturstel, dagarbeiderske

Hans Kristensen                S             u  1869                                Dagarbeider og jæger

August Olsen                      S                 1876                 

Karen Olsd                         D                 1876                 

 

2.1 Venaasen

Peder Pedersen Venaasen               g  1823  Nordre Odalen     Pensionist og gaardbruger

Johanne Johannesd         H            g  1845  Vennebygden     

Johanne Erlandsd             Sted.       u  1869                                Stedatter. Budeie, kreaturstell

Mathilde Pedersd              D                 1881                 

Pauline                              D                 1883                 

 

3.3 Venaasen, nedre søre

Gudbrand Olsen Venaasen             g  1844                                Gaardbruger

Kari Johannesd                 H            g  1841                 

 

3.1 Venaasen, nedre nordre

Østen Østensen Venaasen               g  1832                                Husm m j.

Eli Engebretsd                    H            g  1833  Søndre Fron

Engebret Østensen            S             u  1866  Vennebygden      Dagarb., forskjelligartet, navnlig jordbrug

Elise Østensd                     D                 1879                 

Engebret Østensen                           e  1818                                Føderådsmann

 

4.1 Roli

Mari Eriksdatter Role                     e  1818  Fodvang                               Forpagterske, jordbrugerske

Ole Stenersen                     Fost.s.    g  1867  Vennebygden      Snedker, for egen regning. Inderst

Mathea Hansd           Fost.s. h.       g  1862                               

Anna Olsd                   Stesønns d.      1890                 

Kristian Stenersen             LF           u  1869                                Dagarbeider, forskjelligartet. Jæger

 

5.1 Bråtesæter

Jørgen Bendiksen Braatesæter     g  1832  Løiten                    Husm m j og dagarbeider, jordbrugsarb

Marit Pedersd Braatesæter               H           g  1846  Søndre Fron        

Anna Jørgensd                   D                1877  Vennebygden     

Pauline                              D                1880                 

Ole Jørgensen                     S                1885                 

 

6.2 Myrjordet

Peder Audensen Myrjordet            g  1824  Solien                    Forpagter og dagarb., Jordbrarb. Fattigforsorg Petra Pedersd                 H                g  1858  Søndre Fron

Karen Pedersen Myrjordet               D                1877  Sollien

Pettrea Pedersd                 D                1880     

Marie                                 D                1884  Vennebygden

Johanne                            D                1886                 

 

6.1 Myhrstuen

Gudbrand Erlandsen Myrstuen    g  1857                                Inderst. Skom. for egen regning. M.o: Volum Rb

Mari Olsd                            H            g  1862  Kvam, nordre Fron 

Edvard Gudbrandsen      S                 1885  Vennebygden

Ole Gudbrandsen                              S                 1888                 

 

7.1 Johnhaugen

Østen Østensen Johnhaugen          g  1869                                Husm m j., jordbugsarbeide

Marie Hansd                      H            g  1865  Dovre

 

7.1 Bjørnlien

Hans Iversen Bjørnlien                   g  1837  Søndre Fron         Husm m j., jordbrugsarbeid

Anne Pedersd Bjørnlien     H            g  1832  Vennebygden

Petter Hansen                    S             u  1865                                Dagarbeider, gaardsarbeid og jordarbeid

Berthe Johnsd                    Inderst   u  1868                                Dagarbeiderske, haandarbeid

Hendrik Pettersen ”            LF               1/1890 Søndre Fron       Forsørga av dagarbeiderske

 

6.1 Myhre

John Olsen Myhre                            g  1827  Vennebygden      Gaardbruger, jordbrugsarbeid

Beret Hansd                       H            g  1822  Søndre Fron        

Kristian Johnsen                S             u  1862  Vennebygden      Snedker og smed for eg. regning. Hj søn

Rønnog Østensd Hovde    T             u  1854  Søndre Fron         Kreaturstel, budeie

Karen Olsd                Rønnogs d.        1884  Vennebygden

Hanna Hansd Grovbrækken B       u  1866  Søndre Fron         Vanlig bosted: Grovbrækken i S-Fron

 

7.1 Sæther

Gudbrand Johannesen Sæther      g  1855  Vennebygden      Gaardbruger, jordbrugsarbeid

Kristine Pedersd                     H       g  1855                               

John Gudbrandsen Sæther                 S               1883                 

Anthon                               S               1/1890             

Peer                                      S               1886                               

Ragna Gudbrandsd            D               1884                 

Pauline Johanesd Svalund                 T           u  1872                                Sysselsatt for det meste i huset

Oline Hansd Slavolden        T           u  1872                                Kreaturstel, budeie

Karen Østensd Myren          T           u  1874  Ringebo                Kreaturstel, underbudeie

Eli Pedersd Sæther           Hp          e  1836                               Føderådstagerske

Pauline Johannesd Sæther                D til Eli u 1868    Vennebygden      Sommerbudeie og arbeider i huset

 

9.1 Snippen

Iver Olsen Snippen                           g  1854                                Husm m j og dagarbeider

Johanne Hansd Snippen   H            g  1863  Søndre Fron        

Ole Iversen                         S                 1884                               

Hans Iversen                     S                3/1890               Vennebygden

 

7.1 Sætherstuen

Engebret Hansen Sætherstuen       g  1847  Ringebo                Husmann m j og hustømmermann

Beret Olsd                           H            g  1851  Vennebygden

Ole Engebretsen                S                 1881                 

Hans                                  S                 1883                 

Beret Gudbrandsd            LF           e  1815                                Føderådsenke

Engebret Olsen                  Innerst   u  1840                                Skomager for egen regning

 

9.2 Røningen

Hans Hansen Rud                             g  1853  Nordre Odalen     Skomager og landpostbud, innerst, kreaturhold

Anne Olsd                           H            g  1855  Ringebo               

Otelie Johannesd              D                 1881  Vennebygden

Gunda Hansd                   D                 1885                 

Hendrik Hansen               S                 1887                 

Oluf Hansen                     S               4/1890               

 

9.2 Røningen

Mari Larsdatter Røningen             g  1847                      Innerst, dagarbeiderske og haandabeid. Delvis fattigves.

Arnt Andersen                   S             u  1874                                Dagarbeid og jakt

John Andersen                   S                 1877                 

Mari Andersd                   Innerst     u  1828                                Strikkerske, delv fattigvesen

 

9.3 Nordborønningen

Amund Hansen Nordborøningen  g  1826  Skabo nordre Fron  Gaardbruger og selveier

Rønnog Andersd                   H        g  1835  Hedalen Vaage  

Ole Amundsen                   S                 1876  Vennebygden     

Embjør Olsd                       LF           u  1812  Hedalen Vaage   Strikning og andet haandarbeide

 

7.1 Sætherløkken

Andreas Erlandsen Sætherløkken g 1862 Vennebygden        Husm m j og dagarbeider

Mathea Engebretsd            ” H         g  1861                 

Anna Andreasd                   “ D              1881                 

Edvard Andreasen             “ S              1886                 

Engebret                             “ S              1888                 

Erland Kristensen             “ Hp       g  1826                                Smed og føderådsmann

Ahne Olsd                            ” H         g  1823  Ringebo               

 

7.1 Sætherbakken

Johannes Engebretsen Sætherbakken g 1841 Vennebygden Husmann m j.

Marthe Moritsd                     H        g  1824  Søndre Fron

 

9.4 Nordboløken

Bersvend Larsen Nordboløken     g  1822  Vennebygden      gaardbruger, selveier, hustømmermann

Abelone Iversd                      H        g  1828                 

Lars Bersvendsen                 S         u  1858                                Skomager for egen regn, jorarbeide

 

7.1 Nybakken

Amund Olsen Nybakken                 g  1849                                Husmann m j og dagarbeider

Ahne Pedersd                     H            g  1850  Ringebo               

Ragnil Iversd Granlien       EL          e  1822  Vennebyden        Innerst, huslige sysler, strikning

 

7.1 Linekkeren

Erland Hansen Linækkeren               g 1852 Vennebygden     husmann m j og murmester

Kari Olsd                                            H g 1853 Søndre Fron      

Ahne Erlandsd                                  D    1876 Vennebygden

Hans Erlandsen                                S    1879               

Ole                                                     S    1881               

Matias                                              S    1885               

Kristine Erlandsd                              D   1887                               

 

8.1 Linekkeren

Hans Iversen Linækkeren                g  1849                             gaardbruger

Ahne Gudbrandsd                            H g 1851              

Bergine Hansd                                  D    1876              

John Hansen                                     S     1880              

Gunda Hansd                                   D    1882              

Anthon Hansen                                S     1885              

 

9.3 Skomagerstuen

Mari Iversdatter Skomagerstuen    e 1834                              husmann m j og dagarbeiderske

Matias Engebretsen                         S u 1874                             skomagerdreng

Gudbrand                                         S u 1875                             dagarbeide og jakt

 

9.2 Nordbo

Anders Johnsen Nordbo                     u 1855                                             gaardbruger

Mari Hansd Erlandsud                      H g 1831                             husmannskone, budeie, forsørger tømmermann

Mari Tostensd Kampen                    T u 1870 Søndre Fron        Kreaturstel og husholdning

John Gudbrandsen Nordbo            Hp g 1826 Vennebygden  føderaadsmand

Mari Andersd                                    H g 1826 Søndre Fron      

Eli Johannesd                       føderåd   e 1807                            føderådsenke

 

9.1 Nordbo

Marit Hansdatter Nordbo                  e 1832 Vennebygden     gaardbrugerske

Johannes Østensen                          S u 1860                             jordbruksarbeid og gaardsarbeid

Hans Østensen                                 S u 1865                                                                        

Karen Østensd                                  D u 1867                             Kreaturstell, budeie

Anna                                                 D u 1871                             Kreaturstell, underbudeie

 

10.1 Kvitrud

Engebret Gudbrandsen Kvitrud     g 1828               Gaardbruger

Ingeborg Torgersd                            H g 1835                            

Anna Engebretsd                                              D u 1875                             Husstell og haandarbeid

August Engebretsen                         S    1881                             

Marit Olsd Bergum                            T u 1857 Søndre Fron        Kreaturstell, budeie

Renaldo Engebretsen Bergum         S    1886                              Sønn til Marit Olsdatter

Engebret Kristensen Stuhagen         T u 1873 Vennebygden     Gaardsarbeid og gaardskjøring

Mari Thordatter Kvitrud            Hp e 1808                             Føderådsenke

 

11.1 Bøe, nordre

Lars Eriksen Bøe                                  u 1835                             Gaardbruger

Johannes Eriksen Bøe                Bror g  1837                              Gaardsbestyrer, jordarbeide, gaardsarbeide

Karen Andreasd Lunde                     T u 1867                             Husholderske

Ahne Pedersd Syverstuen                 T u 1873                             Kreaturstell, budeie

Pernile Olsd Vangslien                       T u 1869 Nordre Kvam n Fron  Forskjellig husarbeid

Petter Johansen Aspen                      T u 1872 Søndre Fron        Kjørekarl, jord og gaardsarbeid

Johannes Syversen Haugødegaarden T u 1873 Vennebygden               Kjøredreng og gaardsarbeid

Karen Eriksd Bøe                    Føderåd u 1846                           Føderådstagerske

Andreas Pedersen Lunde                  B g 1837                               Gaardbr. Vanlig bosted Lunde

Kari Eriksd Lunde                              B g 1839                                                                                                     

 

12.2 Bøe, søndre

Hans Kristofersen Bøe                        g 1843 Ringebo               Gaardbruger. Nær slekt med kona

Berthe Gudbrandsen Bøe                 H g 1846 Vennebygden    Nær slekt med mannen

Kristian Hansen Bøe                         S u 1871                             Alm. gaardsarbeid og snekring

Gudbrand                                        S u 1873                                                                       

Marit Karlsd Konglum                      T u 1870 Søndre Fron        Alm husstell og haandarbeid

Ahne Jørgensd Skukruddoken         T u 1860 Ringebo               Kreaturstel, budeie

Engebret Olsen Pynten                      B g 1845 Vennebygden     Gaardbruger og murer, vanlig bosted Pynten

 

13.1 Svendstad

Johan Johnsen Harildstad                 g 1844 Kvikne nordre Fron  Gaardbruger. Nær slekt med kona

Anna Kristiansd Harildstad              H g 1852 Ringebo              Nær slekt med mannen

John Johansen Svendstad                                S u 1875  Vennebygden    Jord- og gaardsarbeid og snekring

Kristian                                             S    1877               

Ole                                                     S    1880                             

Berthe Johansd                                D    1886              

Gudrun                                             D  7/1890            

Kari Iversd Gudbrandsdatter?         T u 1874  Sel                       Husgjærning

Ahne Johannesd Haugen                 T u 1874 Vennebygden     Husgjærning

Berthe Olsd Roli                                 T e 1847                             Kreaturstel, budeie

Morthenus Stenersen Roli   Berthes barn 1877                         

Lars Andersen Røningen                  T u 1873                             Gaardskjøring og jordarbeide

Lars Iversen Gudbrandstuen           T u 1872  Sel                                                    

Randine Olsd Svendstad             Hp  e 1819 Kvikne nordre Fron  Føderådsenke

Anne Kristensd Linækkeren             T e 1812 Nordre Fron        Hos føderådskona, husstell, haandarbeid

 

13.1 Svendstadjordet

Kari Iversdatter Svendstadjordet   e 1818 Vennebygden      Inderst, husgjerning og haandarbeid

Lisbet Olsen Svendstadjordet          D u 1850                             Inderst, strikning og linsøm

Karen Johnsdatter Dokken           EL  u 1842 Ringebo              Inderst, husgjerning og bagerske

 

13.1 Svendstadstuen

Engebret Engebretsen Svendstadstuen g 1823 Vennebygden  Husmann m j. Nær slekt med kona

Anne Olsd Svendstadstuen              H g 1819                             Nær slekt med mannen    

Ahne Engebretsd                              D u 1859                             Sommerbudeie og haandarbeide

Randine                                                           D u 1863                             Kreaturstell og haandarbeide

Elen Thorsd Hageødegaarden         LF   1877                            Frav, er på Hageødegaarden

 

14.1 Bringsrud

Arne Hansen Bringsrud                  Hp g 1829 Ringebo            Gaardbruger, selveier

Mari Iversdatter                              H g 1830  Vennebygden  

Hans Arnesen                                   S u 1858                             Jordarbeide og gaardskjøring

Johannes                                         S u 1864                             Snekker og smed f.e.r.

Johanne Hansdatter Korgerud        T u 1871 Ringebo               Kreaturstell og husstell                                     

Marte Hansdatter Bringsrud         Hp g 1812                          Føderådskone. I slekt med mannen

Guri Kristensdatter                           D u 1836 Fodvang             Hj.v. søster. Sommerbudeie og håndarbeide

 

15.1 Haugen

John Olsen Haugen                          Hp g 1859 Ringebo            Gaardbruger

Hanna Pedersdatter ”                        H   g 1862                          

Paul Johnsen                                     S      1882                            Er på Berge på Strand

Olaus                                                S      1885             

Emil Johnsen                                    S      9/1889 Vennebygden

Kristine Johnsdatter Haugen            D      1887  Ringebo           

Pauline Tronsdatter Dybdalen         T      1877                           Barnepike og huslige sysler

Embjør Thorsdatter Haugen         Hp e 1814 Vennebygden  Føderådsenke

Kari Engebretsdatter Pynten            T u 1827                             Huslige sysler og håndarbeid, hos enka

 

15.4 Haugen, søre

Hans Iversen Haugen                       Hp g 1846                          Gårdbruker, snekker f.e.r.

Gunil Olsdatter                                 H g 1851                            

Iver Hansen                                      S     1881                            

Peder Hansen Haugen                     Hp g 1810                          Forsørga av gårdbruker

Anne Thordatter                                              H g   1811            

 

15.3 Syverstuen (Løkken)

Peder Larsen Syverstuen                Hp g 1826                          Husmann mj og dagarbeider

Toline Eriksdatter                             H g   1836 Ringebo            Husstell oh dagarbeiderske

Berthe Pedersdatter                         D      1877 Vennebygden  

Simen Pedersen                                  Hp g 1866                          Innerst, jakt, jord og gårdsarbeid

Ahne Engebretsdatter Syverstuen   H g   1865            

Maria Simensdatter                         D      1887                          

Paula                                                D      6/1889        

 

16.4 DokkenDokken

Kari Pedersdatter Dokken             Hp u 1855                          Gårdbrukerske, selveier

Marit Larsdatter                               Mor e 1812                        Føderådsenke

Tomas Larsen                                   Hp   e 1808                        Forsørga av gårdbruker

 

16.2 Hageødegården

Thor Hansen Hageødegaarden     Hp g 1842                          Skredder f.e.r. og gårdbruker

Karen Engebretsdatter                     H   g 1848            

Hans Thorsen                                    S       1880            

Anna Thorsdatter                                             D   u  1875                          Kreaturstell og håndarbeide

Elsine                                                D       1883                         

Elen                                                   D/B   1877                          Vanlig bosted Svendstadstuen

 

15.2 Haugødegården

Engebret Syversen Haugødegaarden Hp g 1846                   Gårdbruker og selveier

Mari Johnsdatter                              H  g   1849                         

Simen Engebretsen                           S        1878                         

Edvart Engebretsen                          S        1883           

Ahne Engebretsdatter                      D       1884           

 

Tellingskrets 2, Søndre Vennebygden

16.1 Hagen

Beret Pedersdatter Hagen              Hp u 1841 Vennebygden  Gårdbrukerske, selveier

Kari Olsdatter                                    Mor e 1802 Søndre Fron   Føderådstaker

Lars Pedersen                                    Bror u 1831 Vennebygden Føderåd

Karen Iversdatter                                             T    e   1856                        Gårdbrukerskens medhjelperske

Kari Olsdatter                                    Brordatter 1878                Brordatter til Beret Pedersd.

 

17.1 Kirkegaarden

Johannes Engebretsen Kirkegaarden Hp g 1859                  Gårdbruker, selveier                                         

Ahne Arnesdatter                             H   g 1860                           Husstell kreaturstell

Anton Johannesen                           S       1888                           

Julie Johannesdatr.                           D      1883                            

Mathea Thorsdatr.                           T   u 1872 Vennebygden   Tjenestepike

Iver Eriksen                                       FR g 1822                           Fåderåd, bierhverv: Treskning, grisehandler

Eli Hansdatr.                                     T  u 1865                            Husstell for Iver

 

17.3 Lunde, øvre nordre

Ole Engebretsen Lunde, øv, nord Hp g 1856                          Gårdbruker, selveier

Kari Johannesdatr.                           H   g 1853                           

John Olsen                                         S      1887 Vennebygden  

Engebret                                           S      1889             

Kari Elefsdatr.                                   Mor  1820 N. Fron, Kvikne Føderåd

 

18.1 Lunde, nedre

Andreas Pedersen Lunde                Hp g 1837                            Gårdbr., selveier. Opphold: Kr.1.47               

Kari Eriksd                                        H g 1839                              Opphold: Kr. 1.47

Peter Andreassen                Lunde, nedre       S u  1870                             

Anna Andreasdatr.                           D u  1874 Vennebygden  

Elen                                                   D     1877             

Johanne Erlandsdatr.                       T u  1874                            Budeie

 

18.2 Toften, søndre

Engebret Andersen Tuften søndre Hp g 1857                         Gårdbr., skomaker f.e.r.

Mathea Paulsdatr.                            H   g 1863 Sollien               Jordbruk, kreaturstell

Anders Johnsen                                 Far g 1828 Vennebygden  Føderåd, skredder

Anne Engebretsdatr.                        Mor g 1827                       

Ingeborg Olsdatr.                                              LF     1877                          Søsterdatter

Anna Engebretsdatr.                        D       1886 Sollien              

Maria                                                D       9/1890 Vennebygden                                                                                 

 

17.4,5 Svarthaugen

Gunder Kristensen Sorthaugen     Hp g 1843                            gårdbruker, selveier, skomaker

Karen Johannesdatr.                        H  g  1845                            kreaturstell, husstell. I slekt med mannen

Kristen Pedersen                               LF e 1806 Vennebygden   Far til Gunder. Føderåd

 

17.7 Toften, nordre

John Hanssen Tuften nordre         Hp g 1842 Vaage herred   Jordbruk, hustømmermann

Mari Johannesdtr                                             H  g  1837 Vennebygden  Jordbruk og kreaturstell

Karen Johnsdatr.                              D u  1874                            Borte på ånnearbeid o.l. av og til

Hanna                                              D     1880                             

Gudbrand Johnsen                           S     1877                             

 

18.3 Lunde, øvre søre

Gudbrand Johannesen Lunde ø s Hp g 1849 Vennebygden  gårdbruker selveier

Mari Johnsdatr.                                 H   g 1854            

Johan Gudbrandsen                         S       1885                          

Kari Olsdatr.                                      Mor e 1815                        Føderådtaker

Johannes Johannessen                    Hp g 1841                          Bror til Gudbrand, bruker jord, smed f.e.r.

Marthe Eriksdatr.                             H  g  1846                           Budeie

Johannes Johannessen                    S      1881             

 

18.3 Sagbakken

Ole Kristensen Sagbakken             Hp g 1807                          Føderåd

Embjør Olsdatr.                                H  g  1813 Søndre Fron         

Ole Olssen                                          S  u  1843                             Dagabeid, jordarbeid

Marit Olsdatr.                                   D u  1840 Vennebygden   arbeiderske, håndgjerning, syerske

Ingvald Olsen                                   LF u 1867 Vennebo           Sønn?, dagarbeider

 

20.1 Pynten (Lundbakken)

Engebret Olsen Pynten                    Hp g 1845 Vennebygden  gårdbruker, murer f.e.r. Er på Sør-Bø

Kari Kristensdatr                              H  g  1837                           

Anne Olsdatr.                                    mor e 1807 Søndre Fron   føderåd

 

17.2 Lunde, øvre nordre

Lars Pedersen Lunde                       Hp g  1847                           gårdbr., selveier, i slekt med kona

Ahne Iversdatr.                                H  g   1847                           I slekt med mannen

Petter Larsen                                     S  u   1874                            Elev

Karen Larsdatr. Lunde øv nord       D      1882                            

John Larssen                                     S  u   1878 Vennebygden

 

22.1 Forrestadstuen

Syver Pedersen Forrestadstuen    Hp g 1840                          gårdbruker, selveier, snekker

Karen Johnsdatr. Forrestadstuen    H  g 1837 Ringebo             kreaturstell, husstell

Mari Olsdatr.                                     mor e 1806 Vennebygden                Føderåd

 

22.1 Stuehagen, Forrestadhagen

Kristen Pedersen Stuehagen          Hp g 1828                          Jordbr, tresking, slått, rypefangst, dagarb.

Kari Olsdatr.                                      H  g  1837                           dagarb, vasking, kreaturstell, baking, kreaturstell

Kristian Kristensen                           S  g  1877                            gjeting

Maria Kristensdatr.                          D     1883                             

Peder Pedersen Stueh., el Forrestadhagen s Hp g 1862 Vennebygden  husmann m j

Ane Kristensdatr. Forrestadhagen sør H g 1861                        kreasturstell og husstell

Kristian Pedersen                              S        1886                

Mathilde Pedersdatr.                        D       1885                           

 

17.1 Hulet, til Kirkegaarden

Lars Larsen Hulet (Kirkegaardseiet) Hp g 1856 Vennebygden husmann m j, skomaker, jordbruk bierhverv Rønnaug Engebretsdatr.                               H  g  1856   Ringebo         

Lina Larsdatr.                                   D      1877            

Mathea                                            D      1880            

Anna                                                 D      1884            

Juli                                                     D      1886 Vennebygden

Lars Larsen                                        S       1881 Ringebo

Ragna Larsdatr.                                D      4/1890

 

18.1 Lundbakken

Anton Helgesen Lundbakken ned Hp g 1863                            husmann u j, dagarb. I slekt med kona

Kristine Johannesdatr.                     H  g  1862 Søndre Fron. I slekt med mannen

Hans Antonsen                                 S      1/1889

 

17.1 Lundbakken, nordre

Erik Hanssen Lundbakken nord   Hp u 1834 Vennebygden  enslig, husm m j, arbeider

 

18.3 Lundbakken, søndre

Johannes Larssen Lundbakken s  Hp g 1839                          husm m j, kjørsel, varekjøring, tømrer

Anne Pedersdatter                            H  g  1843                           kreaturstell, husstell og simpelt håndarb.

Lars Johannessen                                             S      1885                                                                                          

Ahne Johannesdatr.                         D     1881             

Anne Johnsdatr.                                mor e 1808                         føderåd, spinning

Berthe Larsdatr.                                LF u  1841                          Søster til Johannes, spinning, binding, skur

 

22.2 Forrestad

Hans Stenersen Forrestad              Hp g 1859                          gårdbr, selveier

Anna Johannesdatr.                         H  g 1860                            Husstell, kreaturstell

Andrea Hansdatr.                                            D    3/1889                        

Anna Engebretsdatr.                        T u 1871                               Budeie

Anna Olsdatr.                                    T u 1874  Ringebo              Stuepike

Ole Johnsen                                       T u 1867 Vennebygden     alm. gårdsarb

Stener Paulsen                                   LF g 1816 Ringebo             Far, føderådsmann

Anna Engebretsdatr.                        LF g 1829 Vennebygden   Mor, føderådskone

 

22.2 Forrestadhagen

Lars Olsen Forrestadhagen, nord Hp g 1824                         husm m j, tresking

Kari Engebretsdatr                           H  g  1847                           kreaturstell, husstell

Karen Larsdatr.                                 D      1877                            

Elen                                                   D      1879 Vennebygden

Kristine                                             D      1885                          

Laurits Larssen                                 S       1883            

Amund                                             S       5/1890                        

 

22.2 Forrestadjordet

Goro Olsdatr Forrestadjordet      Hp e 1819 Vennebygden  føderådsbrukende

Marte Iversdatr                                 D  u  1860                           budeie, syerske, innerst

Karen                                                D  u  1853                           Losjerer på føderådet, spinning med mer

Mari Olsdatr. Forrestadhagen          LF u 1830                           Søster til Goro, bakning, budeie

 

22.3 Nordeng

Johannes Olsen Nordeng                Hp g 1830                          Bruker av jord, skredder f.e.r.

Maren Jørgensdatr.                          H  g  1834                            kreaturstell, husstell

 

23.1 Bjørgødegaarden

Knud Johnsen Ødegaarden            Hp g 1828                            forpakter en del av gården, innerst

Mari Jørgensdatr. Bjørgødegaarden H g  1838                           kreaturstell, husstell

Elen Knudsdatr.                                D  u  1873                            tjener heime

Paul Knudsen                                    S      1878                            

 

23.2 Bjørgødegaarden

Torger Jørgensen Bjørgødegaarden Hp g 1827 Vennebygden gårdbruker, selveier

Berte Hansdatr                                 H  g 1838                             kreaturstell, husstell

Hans Jorgensen?                               S  u  1869 Vennebygden   handelsmann, sauehandler

Karen Gjermundsdatr                      T  u  1874                             kreaturstell

 

23.3 Ødegaardstuen

Amund Amundsen Ødegårdstuen Hp g 1848 Vennebygden gårdbr., selveier

Lisbeth Arnesdatr.                            H   g  1852                          kreaturstell, husstell

 

23.2 Ødegaardshaugen

Engebret Arnesen Ødegaardshaugen Hp g 1823 Venebygden husm u j dagarb, tresking, slått, skur

Kari Larsdatr. Ødegaardshaugen    H  g 1832 Ringebo             kreaturstell, spinning, brødbaking

John Engebretsen                             S  u 1871 Vennebygden    dreng, vedhogging, vanlig bosted Enden i S.

Ahne Engebretsdatr.                        D  u 1859                            spinning, binding, barnepike

Paul Petersen                                     DS   12/1889                       Dattersønn

Engebret Petersen                             DS   1882 Vennebygden   Dattersønn

Anne Engebretsdatr.                        D     1878                             

 

23.1 Ødegaardshaugen, plass

Johannes Torstensen Ødegaardshaugen Hp g 1834 Ringebo husmann, vedhogst, rishogst, slått, skur

Embjør Pedersdatr                           H  g 1834 Vennebygden   vevning, spinning, sying

Kristine Johannesdatr                      D  u 1877                            husstell, kreaturstell

 

23.2 Fladen

Ole Pedersen Fladen                        Hp g 1837                          husm m j, snekker

Marit Gudbrandsdatr. Fladen          H  g 1848                            kreaturstell, syning, husstell

Matea Olsdatr.                                  D     1879             

Mathilde                                           D     1884                             

Mari Johnsdatr.                                 LF u 1821 Vennebygden  svigermor, føderåd

 

24.1 Aspen

Lars Arnesen Aspen                         Hp g 1825 Ringebo            gårdsbestyrer, blind (ikke gangsyn), kom seinere

Marit Eriksdatr.                                H  g  1834                           jordbr, husstell, kreaturstell

Engebret Arnesen                             LF u 1821                            gårdsarb, tresking, kjøring. Bror til Lars

Marit Pedersdatr. Aspen                   T  u 1842 Vennebygden    Tjener ved gårdsbruket

 

24.1 Aspeløkken

Erik Pedersen Aspeløkken             Hp g 1852                          bruker jord dagarb.

Anne Larsdatr.                                 H  g  1852                            kreaturstell, husstell

Lars Eriksen                                      S      1888                            

Mari Eriksdatr.                                 D     1886                             

Anna                                                 D     1884                             

Peter Eriksen                                     S      1880                            

 

24.2 Løkken, skolejord

Johannes Anders. Amble Hp g 1824 Sogndal, Sogn almueskolelærer, kirkesanger, bruker skolejord

Marit Arnesdatr. Amble                    H  g  1841 Øier                    husstell, kreaturstell

Jørgine Mathilde                                              D      1882 Venebygden

 

25.1 Gullik Pedersen

Gullik Pedersen Haugstad ø m      Hp g 1850                          gårdsbestyrer

Rønnaug Pedersdatr.                       H  g  1852                           husstell

Elsine Gulliksdatr.                             D      1876                            

Peer Gulliksen                                    S      1881 Vennebygden  

Paal                                                   S      1886             

 

25.1 Eli Gudbrandsd.

Eli Gulbrandsdatr                         Hp e 1821                          Føderådstaker

Gudbrand Pedersen                          S  u  1858                             Avlingshandler, åkerhandler, engehandler

Elen Pedersdatr.                                D u  1866 Vennebygden   Stuepike, kreaturrøkterske

Ahne                                                 I  g   1855                           Innerst, kreaturstell

John Hanssen                                    LF   1882                            sønn til innerst

Elsine Hansdatr.                               LF   1884                            datter av innerst

Petra                                                 LF   1886                                            

Anne                                                 LF   1888                                            

 

25.1 Ole Mathiassen

Ole Matheassen Nyhagen               Hp g 1860                            husm m j gårdsarb.

Anne Kristensdatr.                           mor g 1829                          mor, kreaturstell på plassen

 

26.1 Peder Johansen

Peder Johnsen Haugstadløkken    Hp e 1824 Vennebygden  husm, tresker, vedhogst

Johanne Pedersdatr.                         D  u  1849                           sinnerske, binding

Martinus Pedersen                            S  u  1868                           dagleier, tresking, vedhogst

 

26.1 Hans Johannesen

Hans Johannessen Korstad            Hp g 1846 Søndre Fron     gbr, selve.

Marit Einarsdatter Haugstad n m sør H  g 1858 Vaage                            landbonæring, husstell

Johan Hanssen                                 S      1882 Søndre Fron     

Marit Hansdatter                                             D     1884                             

Edda Hansdatter                                              D     1886                             

Einar Hanssen                                   S      1887

Hakon Hanssen                               S    3/1890

Ole Johansen                                     T u   1872 Vennebygden   jordbruksarb.

Mathea Olsdatr                                 T  u  1870 Søndre Fron      tjenestepike, budeie

Mathea Engebretsdatr                     T u   1875 Vennebygden                    , stuepike

Arne Hanssen                                   Hp e 1820                          bruker av føderådsjord

Engebret Arnesen                             S u   1856                           lever med sin far, avlingshandel, kornavl

Marit Arnesdatr                                D u   1864                                                , kreaturstell, husstell

 

27.1 Hans Gudbrandsen

Hans Gudbrandsen Haugstad sør Hp g 1833                         gbr, selvei.

Rønnaug Johannesdatr                   H  g 1838                            gårdmannskone

Berte Hansdatr                                 D u 1868                             budeie, vinter og sommer

 

27.1

Martinus Larsen Haugstadhagen Hp g 1864                          hustømmermann, litt husmannsjord

Kristine Olsdatr                                 H g 1862 Ringebo              husmannskone, kreaturstell

John Martinussen                             S   12/1890 Vennebygden               

Oline Martinusdatr                           D    1887              

Lisbeth                                             D    1884              

Anna                                                 D    1882              

 

27.1 Engebret Engebretsen

Engebret Engebretsen Gjeilen/Fattigstuen Hp g 1844 Vennebygden husm u jord, tømmerhogger med mer

                                                                                                                             Delvis forsørga av fattigvesenet

Marte Larsdatter                                 H g 1843          Stange   baking                  

Laurits Johnsen                                 LF u 1867 Rendalen, Finstad   sønn?, dagarb: tresking, hogging, onnearb.

Edvard Engebretsen                       S      1877 Vennebygden   forsørga delvis av fattigvesenet

Emil                                                 S      1879 Eidsvold                           

John                                                 S      1881 Sandefjord                       

Anna Engebretsdatr                       D     1884 Vennebygden                  

Oline                                               D     1885                                          

 

27.2 Anders Pedersen

Anders Pedersen Holte                    Hp g 1847 Søndre Fron     jordbr og selveier

Marith Iversdatr                               H  g  1853 Vennebygden  kreaturstell, husstell

Peter Anderssen                                S       1882                          

Gunda Andersdatr                           D      1886            

 

28.1 Ole Hanssen

Ole Hanssen Furusæther Hp g 1845                          gbr, selveier

Ahne Iversdatr                                 H   g 1850                           gårdmannskone

Kari Olsdatr                                       D      1878            

Gunda Gudbrandsdatr                    LF u 1872                           stedatter, tjenesteyende, budeie

Hans Olsen                                        S      1880             

Iver                                                   S      1888             

Matias Larssen                                 T   u 1875                           tjenestedreng

 

28.1 Kristen Iversen

Kristen Iversen Erlandsrud           Hp g 1829                          husm m jord, tømmermann

Kona til Kristen mangler (seddelen mangler)

Berthe Hansdatter Erlandsrud         EL e 1847                            budeie, innerst

Johannes Olsen                                 LF    1877 Vennebygden   sønn til Berthe

 

28.3 Marit Hansdatter

Marit Hansdatter Haugen              Hp u 1838                         litt jord, geitbudeie, budeie

Marit Klemmetsdatter Furesæther  Hp e 1816 Ringebo            losjerende, spinning, binding

 

29.1 Ole Olsen d. æ.

Ole Olsen Holte den eldre               Hp g 1820 Søndre Fron     gårdsbestyrer, litt føderåd

Karen Engebretsdatr Holte               H   g 1829 Ringebo            kreaturstell, budeie

Engebret Johnsen Rudi øvre         Hp g 1823                          føderådsmann, bruker føderådsjord, bor i 2. etasje

Gjertrud Kristensdatr                       H   g 1826 Vennebygden  føderådskone

Karen Engebretsdatr                        D   u 1869                           forsørga av far

Anne Johnsdatr. Rudistuen øvre     EL u 1816 Ringebo            forsørga av sønnen i Amerika (kapitalist)

 

29.1 Johannes Olsen

Johannes Olsen Rudimoen             Hp g 1852 Søndre Fron     husm m j, markekjører, dagarb

Sigrid Larsdatter                               H   g 1854 Vennebygden  kreaturstell, brødbaking

Mathea Johannesdatr                     D      1879            

 

29.1 Anton Larsen

Anton Larssen Dybdalen Hp g 1866                          husm m j, litt dagarb

Mathea Hansdatr.                           H   g 1862 Ringebo            husmannskone, bi: kreaturstell , husstell

Lars Antonsen                                  S       1884                          

Ole                                                     S       1887 Vennebygden

 

29.2 Magnhild Engebretsdatter

Magnhild Engebretsdatr Rudihagen Hp e 1821 Ringebo      bruker av jord

Engebret Johannesen                       S   u 1866                           jordbruk, dagarbeid

 

27.2 Abelone Hansdtr

Abelone Hansdatr Holteeiet           Hp g 1839 Vennebygden  bruker av litt husmannsjord, veving og søm

                                                                                                             Midl. frav. på Steberg i Fron

Mathea Iversdatter                          D   u 1873                           budeie, spinning og strikking

 

28.2 (17.1) Mari Larsdtr (Langseth)

Mari Larsdatter Langseth             Hp e 1815                          føderåd

 

24.1 Johannes Thomassen

Johannes Thomassen Svalund      Hp g 1848                          dagarb. med såre lite jord

Anne Pedersdatter                            H   g 1830                           baking og vasking

Mathea Johannesdatr                     D   u 1875                           hjv datter

 

Tellingskrets 3, Kjønås

30.1 Rudi, nedre

Arne Amundsen Rudi                       Hp g 1851                            gbr, selv

Ahne Eriksdatter                              H   g 1851                            husstell , husmor

Ragna Arnesdatter                           D      1877                            

Ingeborg                                          D      1879                            

Oline                                                 D      1881

Anton Arnesen Rudi                          S       1883

Elise Arnesdatter                              D      1885

Mathea                                            D      1888

Olaus Engebretsen Kleven                T   u 1872                             jordbruksarbeide

Kari Larsdatter Slåen                        T   u 1872 Våge                  vinterbudeie og onnearbeide

 

30.1 Rudi, nedre

Rønnaug Olsdatter Rudi                 Hp e 1819 Søndre Fron     føderåd

 

30.2 Rudidalen

Peder Pedersen Rudidalen             Hp g 1840                            jordbruk, selveier, gbr

Anne Jensdatter                                H   g 1852                            husstell

Petter Pedersen                                  S       1883

Mathea Pedersdatter                       D      1885

Magnhild Enngebretsdatter            LF e 1802                             mor og føderådstaker

 

30.4, 30.5, 31.4 Forrebro

Engebret Jensen Forrebroen         Hp g 1854                            gbr og selveier

Ingeborg Johannesdatter                H   g 1857                            husarb, husmor

Johan Engebretsen                           S      1883

Mathea Engebretsdatter                 D     1885

Christjan Engebretsen                     S      1888

Jens Engebretsen                            Hp g 1819 Søndre Fron     far og føderådstaker

Marit Hansdatter                                             H   g 1828                           mor og føderådstaker

 

31. Slovarp

Lars Jensen Slovarp                        Hp g 1847                            gårdbr.

Mari Gudbrandsdatter Slovarp       H   g 1849                            husmor, husstell

Beret Larsdatter                                D   u 1871                            sommerbudeie, husstell

Gunda                                              D   u 1873                                                         

Julie                                                   D      1877                            

Berte                                                 D      1882                            

Lise                                                   D      1886                            

Marie                                                D      1886

Pauline Hansdatter Nystuen            T   u 1868                             vinterbudeie, ånnearbeide

Beret Larsdatter Slovarp                  LF e 1808                             føderådstagerske, mor

 

31.1 Slovarp

Ole Østensen Bergum                      Hp e 1824 Søndre Fron     husmann m jord

Østen Olsen                                       S   g 1860                             dagarb, innerst

Ahne Hansdatter                                             LF  g 1860 Søndre Fron     svigerdatter, husstell, kreaturstell

Oline Østensdatter                            LF    7/1889                         sønnedatter

Kari Pedersdatter Sortløkken           LF u 1831  Søndre Fron    husstell, mor til svigerdatter Ahne Hansd.

 

31.2 Kværnfladen

Erland Olsen Kværnflaten             Hp g 1826                            gbr, selveier

Anne Paulsdatter                                              H   g 1828 Søndre Fron     husstell, husmor

Ouden Pedersen Myhrjordet            B      1879 Sollien                besøkende, bor vanlig i Myrjordet

 

31.3 Brustueløkken

Engebret Iversen Forrebro            Hp g 1833                            Selveier med litt jord

Marit Guldbrandsdatter                  H   g 1842                            husmor, husarbeide

Karen Engebretsdatter                     D   u 1870                            spinning og binding

 

31.5? Slovarpmo

Amund Iversen Slovarpmo            Hp g 1860                            selv. litt jord, dagarb.

Elen Gjermundsdatter                     H   g 1864                            husstell, husmor

Iver Amundsen                                 S      1888                            

 

32.1 Guldmoroen

Kari Kristensdatter Roen               Hp fraskilt 1828                 husmann m jord

Maren Olsdatter                                D u 1856                              ånnearbeid, håndarb.

Anton Johansen                                S u  1870                              skomakerarb f.e.r., ånnearb.

 

33.1 Forkaldsrud

Ole Olsen Forkaldsrud                    Hp g 1813 Vestre Gausdal gbr, selveier

Marie Olsdatter                                H   g 1827                           sengeliggende over et år

Eli Olsdatter                                      D   u 1850 Øyer                   sommer- og vinterbudeie

Ole Olsen                                           S   u 1852                             jordbr.arb, sauehandel, hesterøkt

Olaus Olsen                                       S   u 1857                                                          

Petter                                                S   u 1861                                                         

Berte Olsdatter                                 D   u 1868                            husstell

 

34.1 Kaurstad, nedre

Peder Christensen Kaurstad          Hp g 1839                            gbr, selveier

Ahne Kristensdatter                         H   g 1849                            husmor, husstell

Elen Pedersdatter                                             D   u 1872                            skredderlærling

Mathea                                            D   u 1873                            sommerbudeie, husstell

Oline                                                 D      1876

Christine                                           D      1878            

Christian Pedersen                            S     1880                             

Hanna Pedersdatter                         D    1882                              

Ole Pedersen                                      S     1884

Petra Pedersdatter                            D     1886

Hakon Pedersen                               S   8/1889

Matias Olsen Bringsrud                     T   u 1870                             div. gårdsarb.

Berte Hansdatter Kaurstadstuen    T   u 1864                             vinterbudeie og husstell

 

34.1 Kaurstad, nedre

Eli Hansdatter Kaurstad                Hp e 1812 Søndre Fron     føderådstagerske, husstell

Hans Christensen                                            S   u 1831                           bruker føderådsjord

 

34.1 Rudiløkken

Hans Jensen Rudiløkken                 Hp g 1860                            dagarb for andre, litt jordbruk for seg sjøl

Ahne Larsdatter                               H   g 1862                            spinning og binding

Karen Hansdatter                                            D      1887                            

Mathias Hansen                              S    6/1890                           

 

34.1 Morken

Peder Larsen Morken                      Hp g 1850                            husm m jord, skomaker

Karen Kristofersdatter Morken       H   g 1855                            husstell og husmor

Lars Pedersen                                    S   u 1871                             skredderarbeid

Anton                                               S   u 1875                             gjetergutt borte

Mathilde Pedersdatter                     D      1878

Line                                                   D      1883

Petter Pedersen                                  S      1884

Christine Pedersdatter                      D      1886

Ole Pedersen                                      S      1887

Udøpt Pedersdatter                          D   12/1890

Marit Olsdatter                                  LF u 1832                            svigermor til Peder, veving, spinning

 

34.1 Spillerud

Peder Amundsen Spillerud             Hp g 1836                            husmann m jord, skredder

Marte Olsdatter                                 H   g 1847                            budeie, husstell

Mari Pedersdatter                             D      1878                            

Anna                                                 D      1881

Engebret Pedersen                            S      1883

Anna Amundsdatter                       LF u 1840                            søster til Peder, skredderarb.

 

34.2 Korgerud

Hans Iversen Korgerud                   Hp g 1845                            husmann u jord, tømmerhogst

Anne Hansdatter                                             H   g 1845                            bakst, vasking                                                   

Hans Hansen                                    S   u 1869                             skomaker, f.e.r.

Matias Hansen                                 S   u 1874                             gjetergutt

Ahne Hansdatter                                             D     1877

Thorvald Hansen                             S      1884

Iver Hansen                                      LF e 1816                             far til Hans, tresking

 

34.2 Kaurstad, øvre

Erik Olsen Kaurstad                        Hp g 1823                            gbr, selveier

Ingeborg Gudbrandsd Kaurstad      H g 1831                              husmor og husstell

Beret Eriksdatter                               D u 1855                              svakelig

Kristine Eriksdatter                           D u 1862                              sommerbudeie og skreddersøm

Johanne                                                           D u 1866                              sommerbudeie, husstell

Otto Eriksen                                       S u 1871                               jordbruksarb.

Marit Hansdatter Røddalshaug      T u 1852                               vinterbudeie og ånnearbeide

Karen Hågensdatter Kaurstadstuen T    1879                             innleid av fattigvesenet, Kjønås fattigkrets bet.

 

34.2 Lillemorken

Ole Olsen Gustum, Lillemorken   Hp g 1829 Fåberg               husmann, stevnevitne og dagarbeider

Ahne Olsdatter Lillemorken             H   g 1848                            husmor, husstell

Christine                                          D     1880                             

Oline                                                 D     1882

Marie                                             D     1886

Sara                                                  D   7/1889

Maren                                               D     1840                              Føderåd, dagarb. Frav. husl. 40

 

34.2 Morken

Synøv Johannesdatter Morken     Hp e 1831 Søndre Fron     husmannsenke, spinning heime

Johanne Syversdatter                      D   u 1861                            ånnearb. borte, spinning heime

Mathilde Pettersdatter                     DD   1884                             datterdatter

 

34.2 Kaurstadløkken

Hans Engebretsen Kaurstadløkken Hp g 1855 Nordre Fron  husmann m jord, dagarb.

Anne Johansdatter                           H   g 1852  Våge                 husmor, husstell

Iver Hansen                                       S   u 1875  Nordre Fron     dagarbeider

Matias Hanssen                                S      1878                           

Jakob Hansen                                   S      1880             

Mari Hansdatter                               D     1877                           

Kari                                                   D     1882             

Lisbet Kaurstadløkken                      Hp e 1821 Øier                    føderåd, spinning, binding

Ingeborg Pedersdatter Kaurstadløkken D u 1861                       datter til Lisbet, sinnsvak, fattigforsorg

 

34.2 Nymoen

Ole Larsen Nymoen                         Hp g 1844                            husmann m jord, snekker og tømmermann

Marit Pedersdatter                           H   g 1855                            kreaturstell, husstell

Lars Olsen                                         S      1877                            

Ole                                                    S      1879                            

Jon                                                    S      1882

Olaus                                                S      1886

Lisa Olsdatter                                   D     1884

Marie                                                D   3/1889

Anne                                                 LF u 1825                            svigermor, betleri og spinning til andre

 

34.2 Kjønås fattigstue

Hogen Østensen Minne?                 Hp g 1810 Lilleelvedalen  steinmuring og fattigunderstøttelse

Rønnaug Knudsdatter                       H   g 1831                            fattigunderstøttelse

Ole Hågensen Kaurstadstuen          S   u 1871                             Idiot, fattigunderstøttelse

Peder Larsen Melgårdsbakken     Hp g 1839 Vestre Gausdal tømmerhogst, veiarbeide

Marit Eriksdatter                              H   g 1838                            husmor og husstell

Petter Pedersen                                  S      1877

Otto                                                   S      1881

Anna Pedersdatter                            D      1884                            

Rønnaug Olsdatter                           Hp e 1833 Søndre Fron     ånnearbeid, spinning, betleri, fattigvesenet

Anton Hansen                                    S   u 1869                             dagdriveri, ånnearb., fattigvesen

Marit Hansdatter                                               D   u 1872                            spinning og binding, fattigvesen

Petter Hansen                                     S   u 1873                             div. dagarbeide, dels fattigvesen

Ragnvald                                           DS   1888                             dels fattigvesen

 

34.2 Bratråget

Gudbrand Eriksen Bratråget        Hp g 1863                            dagarbeider, fraværende, hvor?

Gurri Pedersdatter                             H   g 1861 Våge                  spinning, binding, ånnearb.

Marie Gudbrandsdatter                   D      1885

Anna                                                 D      1888

Anne Pedersdatter                            LF u 1828 Våge                  svigermor, spinning og binding

 

34.3/42.2 Kjønås skolegård

Otto Olsen Myhre                             Hp g 1835                            folkeskolelærer, bruker jord

Regine Johannesdatter Myhre         H   g 1837 Birid                   husstell, kreaturstell

Oluf Ottosen Myhre                           S   u 1865             (midl)     student og kadett, p.t. krigsskolen, bor Kristiania

Julie Ottosdatter ”                              D   u 1873                            skreddersømlære, lillehammer (midl. til stede)

Ragnvald Ottosen                            S      1876

Mathilde Ottosdatter                       D      1879                            

 

35.1,mm Nordrum, nordre

Ole Jonsen Nordrum                       Hp g 1835 Søndre Fron     gbr, selveier

Karen Jonsdatter                              H   g 1840 Nordre Fron      husstell, husmor

Jon Olsen                                           S   u 1864                             handel med fe og geiter, jordbruksarb

Johan                                                S   u 1866                             handel med fe, jordbruksarb.

Gunda Olsdatter                               D   u 1870                            sommerbudeie, husstell

Ragna                                               D   u 1873                            husstell

Johannes Pedersen Nordrum           X   g 1868 Nordre Fron      Tilreisende arbeider, bor på s. Nordrum. Innerst

Tor Hansen? Slåen                            T   u 1865 Våge                  jordbruksarbeid

Petter Olsen Rønningen                     X   g 1866                             kvegrøkter, bor på ytre Rønningen

Petter Torstensen Kampen                               T   u 1874 Søndre Fron      kvegrøkter

Berte Eriksdatter Avlestuen             T   u 1870                             kokkepike, underbudeie på setra

Berte Olsdatter Gustum                    T   u 1874                             kokkepike, stuepike, svinerøkter

 

35.1 Kampestuen

Jens Hansen Kampestuen               Hp g 1816 Søndre Fron     husmann m jord

Kari Torgersdatr                               H   g 1820                            husstell , kreaturstell

Marit Jensdatter                               D   u 1850                            ånnearbeid, spinning

Berte Jonsdatter                               DD   1876                            

Christine Østensdatter Kampestuen DD  1886

 

35.1 Gudbrandstuen

Ivar Iversen Gudbrandstuen         Hp g 1843 Våge                  husmann m jord, litt snekkerarb, jordbruksarb.

Mari Johannesdatter                        H   g 1844                          husstell, kreaturstell

Anton Iversen                                   S      1877                           gjetergutt

Johan                                                S      1880           

Simen                                               S      1883

Otto                                                   S      1886

Matias                                              S     1887              

Udøpt Iversdatter                                             D    12/1890        

 

35.1 Avlestuen

Erik Jonsen Avlestuen                     Hp g 1832                            husmann m jord, dagarb

Marit Olsdatter                                 H   g 1827                            kreaturstell, ånnearbeid

Mari Eriksdatter Sørhagen                               B   g 1868                             bor Sørhaugen, Våge. Datter,                          Amund Olsen                                     B      1888 Våge                                                ” . Dattersønn                     

 

35.2 Stigen og Risstubben

Kari Pedersdatter Stigen                Hp e 1830                            gbr, selveier

Peder Hansen Stigen                          S  ug 1864                            gårdsarb. hjemme

Karen Hansdatter                            d  ug 1868                            sommer- og vinterbudeie

Ole Hansen                                       s  ug 1875                             jordbr.arb, litt dagarb.

Anne Hansdatter Tølløfsrudhaugen b g   1855                           datter, bor Tølløfsrudhaugen, Rbu, gm husmann Karen Johannesdtr                   b       1884                            datterdatter         

Hanna?                                            b       1888                                                        

 

36.1 Megården

Christian Amundsen Megården    hp ug 1859                           gbr, selveier

Lars Amundsen                                lf  g   1842                            føderådsmann, bror til Christian, litt hestehandel

Mari Olsdatter                                   lf  g   1841                            husmor, gift med Lars

Ragna Larsdatter                                             lf  ug 1875                            datter til Lars, husstell

Jon Larsen                                         lf       1877                            sønn til Lars

Rønnaug Larsdatter                         lf       1881                            datter til Lars

Ole Larsen                                          lf       1882                            sønn til Lars

Anton                                                               lf       1885                                         

Lisbet Syversdatter Morken             t   ug 1858                            vinterbudeie,  ånnearbeid

Oline Pedersdatter fra Hedalen       t   ug 1871  Våge                 husstell

Engebret Olsen Rønningen               b  g   1866  Våge                 besøkende husmann, bosted Rønningen i Rgb

 

36.1 Bækkedalen

Anders Andersen Bækkedalen       hp g  1836                            skomaker, husmann mj

Marit Jonsdatter                               h   g  1834  Sør-Fron           husstell

Jon Andersen                                     s   ug 1873                            skomakerlære, ånnearbeide

Anton                                               s  ug  1875                            dagarb med mer

Martinus                                           s        1879                           

 

36.1 Rønningen, øvre

Engebret Olsen Øvre Rønningen   hp g  1866  Våge                 husmann, dagarbeider, er på Megården

Anne Pedersdatter Rønningen         h   g  1865                            husstell, håndarbeid

Olivia Engebretsdatter                     d       7/1889                        

 

36.1 Rønningen, ytre

Ole Engebretsen Ytre Rønningen  hp g  1826  Sør-Fron          husmann mj, gråsteinmurer

Kari Johannesdatter                         h   g  1824                            husstell, budeie

Eli Olsdatter Rønningen                    d   ug 1858                           forsørga av fattigvesen, er på Rigshospitalet

Kristine Edvardsdatter                     dd      1883                           datterdatter

Ole Olsen                                            s   ug 1870                            jordbruk, dagarb.

Petter Olsen Rønningen                   hp g   1866                           kvegrøkter, dagarb, er på Nordre Nordrum

Anne Olsdatter                                  h   g   1867 Storelvdalen    husstell

Kari Pettersdatter                                             d        2/1889

 

36.1 Nordrumsløkken

Kristen Knutsen Nordrumsløkken hp g  1863                        husmann m j, akkordarb

Karen Jensdatter                               h    g  1858                           kreaturstell, husstell

Knut Kristensen                                s        1884                           

Jon Kristensen                                   s        1888                           

Torger Knudsen Nordrumsløkken hp ug 1869                        skomaker, fegjeter

Randi Knudsdatter                           lf  ug 1867                            søster til Torger, skreddersøm, sommerbudeie

 

36.1 Nordrumsløkken

Rønnaug Hansdatter Nordrumsløkken hp e 1819 Våge        husmann mj, kreaturstell

Anne Hansdatter Kollomo                               b  ug  1864 Nord-Fron       søsterdatter til Rønnaug, bor Kollomoen N-Fron

Ahne Jensdatter Nordrumsløkken hp ug 1844 Sør-Fron        ånnearbeid, baking, husmor

Mathea Jonsdatter                           d        1876                          

Karen Hansdatter                                            d        1881                          

 

36.1 Pe

Ole Hansen Pe                                   hp g  1859                            husmann uj, jordbr.arb., sopelimer, dels fattigves.

Marit Andersdatter Pe                       h  g   1838

 

38.1 Nordrum, søndre

Syver Gulliksen Søndre Nordrum hp g 1823                            gårdb., selveier

Mari Pedersdatter                           h   g  1835                            husmor

Hans Syversen                               s       1879                            

Gunda Syversdatter                       d       1876

Mathea Olsdatter Dalsæghagen      t  ug  1863  Sør-Fron          vinterbudeie, ånnearbeid

Mathias Hansen                               t  ug  1870  Sør-Fron          jordbruksarb.

Maren Olsdatter Lillemorken           b ug  1840                            føderåd, dagarb, bor på Lillemorken

 

38.1 Nordrum, søndre

Brit Ivasdatter Nordrum                hp ug  1866  Våge              Innerst, baking, er i Mæhlumsveen

Marie Amundsdatter Nordrum        d         1885  Våge               er i Mæhlumssveen

Iver Karvaldsen                                s         1888  Nord-Fron                                   

 

38.1 Nordrum, søndre

Johannes Pedersen Nordrum søndre hp g 1868 Nord-Fron    innerst, jordbruksarb, er på nordre Nordrum

Marit Andersdatter                           h  g  1867                             vinter- og sommerbudeie

 

38.1 Risstubben

Ole Iversen Risstubben                    hp g 1817  Sør-Fron           føderåd, forsørga av husmann

Mari Pedersdatter Risstubben          h   g 1815                             husstell

 

38.1 Risstubben

Iver Olsen Risstubben                      hp g 1850                             husmann mj, diverse

Dorete Olsdatter                               h   g 1855                             husmor, budeiestell

Ole Iversen                                        s       1879                            

Matias                                              s       1881                            

Christine Iversdatter Risstubben     d      1883                            

Oline                                                  d      1887                            

Jon Iversen Risstubben                     s      4/1890

 

38.1 Stigen

Jens Pedersen Stigen                        hp g 1825                             husmann m j, skogsarbeid

Mari Jonsdatter                                h   g 1827  Sør-Fron            husmor, kreaturstell

Peder Jensen Stigen                         hp g 1861                             jord- og skogsarb.

Lisa Olsdatter                                   h   g 1863                             husstell, spinning, binding

Jon Pedersen                                     s       1887                            

 

38.1 Morken

Kristen Olsen Morken                     hp g 1836                             husmann m j

Berte Andersen                                 h   g 1838  Sør-Fron            husstell, kreaturstell

Ahne Kristensdatter Morken            d  ug 1867                            husstell, jordbruksarb

Otto Kristensen                                 s       1879

Anton                                               s       1881

Christine Antonsdatter                    dd     11/1889                     

 

38.1 Nystuen

Hans Pedersen Nystuen                   hp g  1828                            husmann m j, søskenbarn til hustru

Anne Pedersdatter Nystuen              h   g  1823                            søskenbarn til mannen

Ole Hansen Nystuen                          s  g  1864                              jordbr.arb.

Ahne Olsdatter                                 lf g  1864  Sør-Fron            gm sønnen Ole, husstell

Ahne Hansdatter                                             d  ug 1868                            lintøysøm

Karen EngebretsdatterNystuen       dd     1882

Uten navn Nystuen                            dd     12/1890

Ole Olsen Nystuen                              ss      1882  Sør-Fron          

Marie Olsdatter                                sd      1887  Sør-Fron

Anna Olsdatter                                 sd      3/1890       

Hans Olsen                                        ss      3/1890        

 

38.1 Magnhildstuen

Kari Kristensdtr Magnhildstuen  hp ug 1814                           husmann uj, husbakst på gårdene, fattigv.

Karen Larsdatter                                              d   ug 1847                           spinning og binding, dels fattigves.

Anna Jonsdatter                               dd      1877                           barnepike

 

39.1 Mæhlum

Nils Christiansen Mæhlum             hp g   1841                           gbr., selveier

Ragnhild Johannesdatter Mæhlum                h   g   1852  Øyer                 husmor, husstell

Christian Nilsen, Mæhlum                s        1879  Øyer 

Berte Nilsdatter,                               d        1881                          

Ingeborg Nilsdatter,                         d        1882                          

Johanne                                                           d        1884                          

Ottar Nilsen,                                      s        1888

Arne                                                  s        1888

Mari Johannesdatter, Mæhlum       lf ug  1855  Øyer                 svigerinne, sommerbudeie, kapital

Johannes Ivasen, Mæhlum              t  ug  1869  Våge                 jordbr.arb, hestestell

Christian Christensen,                     t  ug  1875                            vinterunderbudeie og gjetergutt

Mathea Matiasdatter, Mæhlum      t  ug  1869                            vinterbudeie og sommerunderbudeie

Lisbet Engebretsdatter, Kleven        t  ug  1875                            kokkepike, svinerøkt

Hanna Stenersdatter, Mæhlum       t  ug  1874                            sommerunderbudeie, stuepike

 

39.1 Mæhlum

Berte Nilsdatter Mæhlum               hp e  1820  Sør-Fron          føderåd, kapital

Johannes Christiansen, Mæhlum    s  ug  1856                            fehandel, føderådsjordbr.

Peder                                                 s  ug  1861                            fehandel, litt handel med geit og sau

Anna Gundersdatter, Mæhlum        t  ug  1868                            stuepike, vinterbudeie

Ingeborg Christiansdatter, Løsnæs b  g   1847                            bor på Løsnes, datter

Christjan Hansen Løsnæs                b  ug 1872                            dattersønn, bor på Løsnes               

Ole Hansen, Løsnæs                          b       1879                            dattersønn, bor på Løsnes

Ejnar Hansen, Løsnæs                      b     1881                              dattersønn, bor på Løsnes

Gustav Hansen, Løsnæs                   b     1885                              dattersønn, bor på Løsnes

 

39.1 Mæhlumskleven

Engebret Hansen Kleven                hp g 1842                             husmann m j

Kari Olsdatter Kleven                        h   g 1844                             kreaturstell, husmor

Hans Engebretsen                            s      1877

Karen Engebretsdatter ”                   d      1880

Johannes Engebretsen                     s      1882                             

Christjan                                          s      1886

Elise Kristine Engebretsdatter          d     10/1889

 

39.1 Sletten

Oline Jakobsdatter Sletten             hp e 1835  Øyer                  husmann u j, spinning, binding, dels fattigves.

Josefine Hogensdatter, Sletten        d ug 1863  Molde               spinning og binding

Jon Hågensen, Sletten                       s ug 1871                              ånnearbeid med mer

Harald Olsen, Sletten                         ds    1886  Nord-Fron         dattersønn

 

39.1 Haugen

Tor Olsen, Mæhlumshaugen          hp g 1837  Våge                  husmann m j, løyging av trekopper

Anne Østensdatter,                           h   g 1838  Våge                  kreaturstell, husmor

Ragnhild Torsdatter,                        d  ug 1875 Våge                  elev

Anton Torsen                                    s       1877  Våge

Jon Torsen,                                        s       1883                            

 

39.1 Sveen, nordre

Hans Hansen, nordre Sveen           hp g 1862                             husmann m j

Rønnaug Iversdatter                        h   g 1866  Våge                  kreaturstell, husmor

Kristjan Hansen                                s      6/1890

Kari Olsdatter,                                   lf ug 1827                             mor til Hans, spinning, binding

 

39.1 Sveen, mitre

Gudbrand Knudsen, Mæhlumsveen hp g 1823  Sør-Fron       husmann m j

Barbro Erlandsdatter, Midtre Sveen h  g  1822    Sør-Fron       kreaturstell, husmor

Anton Gudbrandsen,                       s   g  1862                             ånnearbeid og tresking

Anne Iversdatter,                                             lf  g  1867                             svigerdatter til Gudbrand, ånnearbeid

Gudbrand Antonsen,                       ss     12/1889                      

Ole Simensen,                                    ds     1879                             delv. Fattigvesen

 

39.1 Sveen, nordre

Hans Hansen, Søndre Sveen           hp g 1849                             husmann m j, er på Mosebakken, Hedalen, Våge

Ømbjørg Elevsdatter,                       h  g  1853  Våge                  kreaturstell, husmor                                      

Hans Hansen,                                   s      1876  Våge                                                                                             

Engebret Hansen,                             s      1883                                                                                                        

Ragna Hansdatter,                           d      1883                                                                                                       

Andreas Hansen,                                              s      2/1889                                                                                                    

Brit Iversdatter, Søndre Nordrum   b ug 1866  Våge                  innerst, bor på søndre Nordrum

Ole Iversen, Østrengsstuen               b g   1862  Våge                  husmann mj, bor i Østrengsstuen Ø. Gausdal

Olaus Eliassen, Løkkesæteren         lf ug 1871  Våge                 jordbr.arb.

Marie Amundsdatter, Søndre Nordrum b  1885  Våge              bor på Søndre Nordrum

Iver Korvaldsen,                               b       1888  Nord-Fron                                    

 

40.1 Høystad

Karen Oudensdatter Høystad        hp ug 1867  Sollien             gårdbruker, er på Frami, Sollien

Ole Helgesen, Høystad                      x   ug 1864  Sollien             gårdsbestyrer

Christjan Hansen,                            t   ug  1863                           jordbr.arb, hestestell

Ingeborg Andersdatter,                    t  ug  1851                            vinter- og sommerbudeie

Anders Pedersen,                              x       1882                            sønn til Ingeborg Andersdatter

Ingeborg Kristensdatter,                  t  ug  1872                            stuepike og svinerøkt

Oline Hansdatter,                                             t  ug  1874                            underudeie hele året

 

40.1 Rødalshaugen

Paul Olsen Rødalshaugen               hp e  1817                            husmann m j

Marthe Paulsdatter                          d  ug 1857                            husstell, kreaturstell

Andreas Pettersen                            ds      1881                            dattersønn

Peder Paulsen                                   s  ug  1861                            ånnearbeid, skomaker, stevnevitne

 

40.1 Rødalshaugen

Hans Hansen, Haugen                     hp g  1825                            husmann m j, litt hustømmermannsarb.

Abbelone Engebretsdatter Haugen h  g   1823                            spinning, binding

Karen Hansdatter, Haugen              d ug  1865                            ånnearbeid, kreaturstell

Hanna Ferdenantsdatter Haugen   dd     1879

 

40.1 Høystadløkken

Peder Engebretsen Løkken            hp g  1848                            husmann m j

Marthe Olsdatter Løkken                 h  g   1855                            kreaturstell, husmor

Engebret Pedersen                            s ug  1875                             gjetergutt

Ole Pedersen                                     s       1877                             gjetergutt

Simen Pedersen                                s       1880            

Andreas Pedersen                             s       1882

Petter Pedersen                                 s      1885                             

Hans Pedersen                                  s      1888

 

40.1 Høystadløkken

Engebret Pedersen Løkken            hp e 1818                             føderåd, håndværkeri

Jon Engebretsen Løkken                  s ug 1853                              skomaker

 

40.1 Høystadbakken

Petter Olsen, Høystadbakkerne    hp g 1855                             husmann m j

Kari Kristensdatter Høystadbakken h  g 1855                            kreaturstell, husmor

Anna Pettersdatter                           d      1884                            

Christjan Pettersen                           s      1888

Kari Pedersdatter                                              lf ug 1827                             mor til Petter, kokkepike  

 

40.1 Rødalshaugen

???

 

40.1 Hagen

Erland Christensen Høystadhagen hp g 1834                          husm mj, kj. av varer til landhandlere fra Lilleh.

Karen Olsdatter Høystadhagen       h  g  1841                             kreaturstell, husmor

Christjan Erlandsen, Hagen             s ug 1873                              jordbr.arb.

Martinius Erlandsen,                        s      1876                              gjetergutt borte i flere sommere

Marie Erlandsdatter,                        d      1878                            

Oline Erlandsdatter,                         d      1882                            

Otto Erlandsen Hagen                       s      1884             

Mathilde Erlandsdatter Hagen        d      1887

 

40.1 Hagen

Simen Torstensen, Hagen               hp g 1854                             husmann m j, skomaker på gårdene

Marte Pedersdatter, Hagen              h  g  1859                             kreaturstell, husmor

Torvald Simensen,                           s      1880

Anna Simensdatter,                         d      1885

 

40.1 Simenstuen

Mari Olsdatter, Simenstuen           hp e 1826                             husmann m j, ånnearbeid, baking

Engebret Larsen, Simenstuen        hp ug 1859                           innerst, losjerende, jordbr.arb.

K(M)ari Engebretsdatter,               lf  e  1826                             innerst, losjerende, spinning og binding

 

40.1 Halvorstuen

Lars Pedersen, Halvorstuen          hp g 1826                             husmann m j, husmalerarbeid

Rannveig Olsdatter,                         h  g  1827  Sør-Fron            kreaturstell, husmor

Marit Larsdatter,                              d ug 1870                             sommerbudeie, linsøm, spinning

 

40.1 Sperret

Anne Torgersdatter, Sperret         hp e 1812                             husmann m j

HansTorstensen, Sperret                   s  ug 1836                             jordbr.arb.

Johannes Torstensen, ”                     s  ug 1845                             hustømmermann

Karen Torstensdatter,                      d ug 1855                             husstell, kreaturstell

Thomas Erlandsen, Sperret              ss ug 1871                            skomakerlærling

 

40.1 Sperret

Eli Olsdatter, Sperret                       hp e 1845                             innerst, spinning, binding, veving

Ole Erlandsen, Sperret                       s      1876                              sommerunderbudeie

 

40.1 Garverhaugen

Ole Pedersen, Garverhaugen        hp g 1823                             husmann m j, litt skinnfellmaker                     

Anne Amundsdatter, Garverhaugen h g  1844                            kreaturstell, husmor

Nils Olsen,                                          s ug 1858                             jordbr.arb.

Johannes Paulsen,                            lf ug 1872                             stesønn, forsøkt som farver, urmaker, baker og                                                                       dreierlærling, men oppgitt alt dette. Visergutt og skreppekremmer

Amund Olsen, Garverhaugen          lf e  1800  Fåvang              svigerfar, ligger til sengs

 

40.1 Lillerandsted

Hans Olsen, Lilleransted                hp g 1828                             husmann m j, litt fiske med stang

Ingeborg Andersdatter Lilleransted h g  1837                              kreaturstell, husmor

Hans Hansen Lilleransted                                s ug 1870                              skomaker, ånnearbeid

Martinius Hansen, Lilleransted       s      1877

 

40.1 Lillerandsted

Ole Hansen, Lilleransted                hp g 1856                             skomaker, litt jord

Marit Simensdatter, Lilleransted     h  g  1859                             ånnearbeid, kreaturstell

Ole Olsen, Lilleransted                       s      1878                              litt ånnearbeid

 

41.1 Gunstad, øvre

Erik Olsen, Gundstad                      hp g 1842                             gårdbruker, selveier

Rønnaug Østensdatter, Gunstad     h   g 1844  Sør-Fron            husstell

Olaf Eriksen, Gunstad                       s      1882                             

Østejn Eriksen,                                 s      1886

Matea Gudbrandsdatter, Gundstad               t ug 1860                              ånnearbeid, vinterbudeie

Karen Hågensdatter, Gunstad         t ug 1867                              stuepike, svinerøkt

Ole Iversen,                                        t ug 1866                              jordbr.arb.

 

41.1 Gunstad, øvre

Sidsel Syversdatter, Gunstad         hp e 1821                             føderåd

Karen Olsdatter,                                d ug 1846                             kapital, sommerbudeie

Syverine Olsdatter,                           d ug 1855                             spinning, veving, sying, sykelig

 

41.1 Sperrehaugen

Johannes Jonsen, Sperrehaugen   hp g 1865                             husmann m j

Pauline Jonsdatter,                           h  g  1864  Våge                  kreaturstell, husmor

Marie Johannesdatter,                     d      1885                            

Iver Johannesen,                                              s     1889

 

42.1 Gunstad, søndre

Hans Dahl, Gunstad                         hp g 1838  Fåberg               lensmann, gårdbruker, sparebankkasserer

Antonette Dahl, Gunstad                  h  g  1856  Tinn                   husmor

Kristjan Anton Dahl, Gunstad         s ug 1875  Birid                   kontorarbeid hjemme og på lensmannskont.

Waldemar Berbom Dahl, Gunstad s      1876  Birid                  

Berthold Dahl, Gunstad                    s      1878  Birid

Signe Dahl, Gunstad                          d      1880  Birid

Ingeborg Dahl, Gunstad                    d      1882

Borghild Dahl, Gunstad                    d      1883

Hans Dahl, Gunstad                          s       1885

Arne Dahl, Gunstad                           s       1887

Gudveig Dahl, Gunstad                     d      3/1889

Udøpt Dahl, Gunstad                        d      12/1890

Kristjan Olsen Jørstad, Gunstad      x ug 1863  Fåberg               kontorist på lensmannskontor og stevnevitne

Mina Holmbo, Gunstad                    x ug 1869  Høland             frøken, huslærerinne, er på Våge prestegård

Nikoline Tronsen, Gunstad               x ug 1868  Vang, Hedm.   frøken, husjomfru

Jon Olsen, Gunstad                            x e   1825  Sør-Fron            gårdsbestyrer

Lars Gudbrandsen, Gunstad            t ug  1871                             jordbruksarb.

Torger Torstensen,                           t  g   1832                             kvegrøkt, jordbr.arb.

Rønnaug Hansdatter,                      t ug  1869                             husstell

Anna Hansdatter,                                            t ug  1872                             kokkepike

Anne Iversdatter,                                             t ug  1866                             stuepike

Ahne Amundsdatter,                       t ug  1874                             barnepike

Hans Iversen,                                   x ug 1840                             legdslem, litt svinerøkt

Ragnhild Dahl,                                 d      1881  Birid                  

Eli Pedersdatter,                                t ug  1862                             husstell, syk, på Rikshospitalet

 

42.1 Roen

Gudbrand Larsen Roen                  hp g 1841                             husmann m j, tømmerfløting, kjøring av varer

Kari Larsdatter Roen                         h  g  1842                             kreaturstell, husmor

Karen Gudbrandsdatter Roen         d      1877                            

Johannes Gudbrandsen, Roen         s      1877

Iver Gudbrandsen Roen                   s      1880

Johanne Gudbrandsdatter Roen     d      1883                            

Ole Gudbrandsen, Roen                    s      1886

Lars Olsen, Roen                                lf g  1802                              svigerfar, føderåd, en del støtte fra sønn i Calif.

Kari Iversdatter Roen                        lf g  1812                              svigermor                                          

 

42.1 Brænden

Peder Hansen, Brænden                  hp g 1849                             husmann m j

Marit Eriksdatter,                             h  g  1847  Nord-Fron         kreaturstell husmor

Anna Pedersdatter,                          d      1877                             litt husstell

Hansine    ”,                                       d      1879                                  , er på Kolstadeiet

Marie        ”,                                       d      1882

Petra           ,                                     d      1886                            

Udøpt,                                                s      12/1990

Anne Pedersdatter,                           lf e  1822  Sør-Fron            mor, binding, spinning, lintøysøm

Marit Hansdatter,                            lf ug 1862                             søster til Peder, ånnearbeid, kreaturstell

Hans Mortensen,                              lf      1884                             søstersønn

 

42.1 Brænden

Christen Olsen Brænden                 hp g 1820                             husmann m j, stevnevitne

Peder Christensen, Brænden            s  ug 1862                             jordbruksarb.

Simen Christensen,                           s  ug 1871                             vognmannsskyssgutt

Otto Christensen,                                              s  ug 1875                             sommer-og vinterunderbudeie

Mari Pedersdatter,                            h  g  1830                             kreaturstell, husmor

Ahne Christensdatter,                      d ug 1859                             husstell, besøk i Vålebro

 

42.1 Smedstadmo

Torger Tostensen Smestadmo       hp g 1831                             husmann m j, skrøbelig

Beret Olsdatter                                  h  g  1832  Sør-Fron            kreaturstell, husmor

Marte Torgersdatter                         d ug 1858                             litt husstell, idiot

Elen                      Smestad               b ug 1866                             besøkende datter, bor i Min., Amerika         

Andreas Torgersen Smestadmo      s ug  1869                             dagarbeid, borte og hjemme

Berte Torgersdatter                          d ug 1871                             husstell, sykepleierske hjemme

Anne Olsdatter                                  lf  e  1808                             mor, syk og sengeliggende i 3 år

 

42.1 Lillebrænd

Marit Iversdatter Lillebrænd        hp ug 1820 Sør-Fron          spinning og binding hjemme

Rannaug Olsdatter Lillebrænd     hp e  1846  Sør-Fron          veving, til dels dagarbeid

Lars Johnsen                                     s       1880

 

43.1 Gunstad, nedre

Engebret Syversen Gunstad           hp g 1828                             i slekt med mor til kona, gbr, selv.

Eli Hansdatter                                   h  g  1842                             husmor, se over

Simen Engebretsen                           s       1877

Karen Engebretsdatter                     d      1880                            

Arne Syversen                                   lf ug 1825                             bror til hp, føderåd, sinnsvak etter barnealder

Engebret Torgersen Smestadmo     b  ug 1866                            dagarbeider, bor på Smedstadmo

Ole Olsen, Gundstad                          t  ug  1873                            gjetergutt og vinterunderbudeie

Rønnaug Matiasdatter, Gundstad  t  ug  1872                            sommerunderbudeie, stuepike, svinerøkt

Rønnaug Gudbrandsdatter,           t  ug  1869  Våge                 ånnearbeide, vinterbudeie hos andre

 

43.1 Smedstadmo

Torger Andersen, Smedstadmo    hp g  1827                            husmann m j, sygelig, omtrent arbeidsudyktig

Maren Engebretsdatter,                   h   g  1828                            husmor, kreaturstell

Elen Torgersdatter                            d ug  1864                            ånnearbeid, husstell

Engebret Torgersen                          f ug  1866                             sønn, er på nedre Gundstad

Torvald                                            s ug  1870                             husmannsjordarb, noe sygelig

 

43.1 Gunstadmo

Jon Pedersen Gunstadmo               hp g  1834  Sør-Fron          husmann m j, dagarb, akkordarb

Anne Hansdatter                                             h   g  1838                            husmor

Jon Jonsen                                         s  ug 1862                             ånnearb. hos andre

Anton Jonsen                                    s  ug 1869                             ånnearb med mer hos andre

 

43.1 Gunstadhaugen

Anders Nilsen Gunstadhaugen      hp g  1835  Sør-Fron          smått håndarbeid og ståltrådarb, delvis fattigstøtte

Anne Torgersdatter                          h  g   1836  Sør-Fron           spinning, ånnearb.

 

43.1 Fladmo

Anders Olsen Fladmo                      hp g  1821                            husmann m j, noe kjøring av varer til landhandel

Mari Andersdatter                            h   g  1831                            søskenbarn med mannen, husmor

Anne                                                 d ug  1861                            kreaturstell. Har vært sinnsvak, nå normal

Andreas Andersen,                           s ug  1874                             jordbrugsarb.

Annette Johannesdatter, Fladmo    dd    7/1889                        

 

43.1 Fladmo

Andreas Jakobsen, Fladmo            hp g  1840                            husmann m j, jordbrarb, havebrugsarb

Maren Olsdatter,                               h   g  1842  Våler, Solør     husmor

Jakob Andreassen,                           s  ug  1864                            jordbrugsarb borte

Karen Andreasdatter                       d  ug  1867                           skjøtter sitt årsgamle barn

Olaf Gudbrandsen,                           ds     7/1889                        

 

43.1 Fladmo

Hans Iversen, Fladmo                     hp g  1849  Sør-Fron          husmann m j, slakter på gårdene omkring

Berte Johannesdatter ”                     h   g  1854                            husmor

Gunda Hansdatter,                          d       1886

Gunhild Pedersdatter, ”                     lf  e   1820  Sør-Fron          spinning og binding

 

44.1 Ranstedmo

Ole Hansen Ranstedmo                   hp ug 1843                           gbr, selve., urmager

Hans Olsen                                        lf  e   1809                            far, føderåd, til bords med gbr, litt urhandel, bytte

Marie Olsdatter Randsted                lf ug  1869                            søsterdatter, sommerbudeie

Sidsel                                                lf ug  1871                            budeie

 

49.3 Arnemo

Mari Stenersdatter Arnemo           hp ug 1826                           gbr, selveier, husstell

Kari Arnesdatter                               d   ug 1855                           ånnearb borte med mer

 

49.5 Mitmo

Iver Andersen Mitmo                      hp  g  1847  Sør-Fron         gbr, selveier, hustømmermann, snekker

Mari Andersdatter                            h   g   1833  Sør-Fron          husmor

Ole Iversen Mitmo                             s  ug  1872  Sør-Fron          ånnearb borte og hjemme

August Iversen                                                 s        1879                           

 

Tellingkrets 4, Nordre Vekkom     

51.1 Halfarlien

Paul Johnsen Halfarlien                 hp ug 1859                           gårdb, selveier

Olaf Johnsen                                     lf  ug  1865                           skomaker

Mathea Johnsdatter                        lf  ug  1869                           søster, husbestyrerinne

Maren                                               lf  ug  1873                           søster, budeie

 

48.8 (a,b) Kolstadlien

Morthen Knudsen Kolstadlien      hp g   1823                           husmann m j

Anne Olsdr                                         h   g   1848                           husstell

Mathea Morthensdr                         d  ug  1874                           underbudeie i setra

Karen                                                d        1878                          

Olaf Engebregtsen                            x        1884  Tønsæt            til oppfostring, v/fattigvesenet

 

54.2 Bølien og Halfaret

Anders Erlandsen Bølien                hp g   1822  Sør-Fron         gårdbr., selveier

Anne Olsdr                                        h  g   1835   Nord-Fron       søskenbarn med mannen

Anthon Erlandsen Bølien                 lf ug  1872  Sør-Fron          kjørekar og ånnearbeid

 

48.8 Lien

Iver Andersen Kolstadlien             hp ug 1848                           gårdbr, selveier, er på Vaalen

Eli Olsdr Kolstadlien                          lf e  1817                              mor, føderådskone

Krestine Andersdr                             lf g  1862                              søster, budeie

Anthon Olsen                                   t ug  1875                             hugger ved og tresker

Anne Paalsdr                                    x      1882                             søsterens barn

Marie Amundsdr                              x    8/1889                            søsterens barn

 

54.1 Volsrud

Magnus Pedersen Volsrud              hp g  1834                            husmann m j

Ingrid Knudsdr Volsrud                     h   g  1834  Dovre              

Anne Magnusdr                                d  ug 1863                           

Krestean Magnusen                         s  ug 1875

Inga Iversdr                                      dd    1888                             datterens barn

Karen Magnusdr                              d  ug 1873                            besøkende, kafetjener, bor på Lillehammer

 

54.1 Volsrud

Morthen Guldbransen Volsrud     hp g  1860                            innerst, veider ryper, jordarb

Ahne Andersdr Volsrud                     h   g  1855            

Gunda Morthensdr                          d       1880

Mathias Morthensen                       s       1888

Berthe Mortensdr                             d       1887

Anna                                                 d     6/1890

 

52.4 Løpet

Ole Andersen Løpet                         hp g  1840                            husmann mj

Maren Knudsdr                                h  g   1836

Ole Olsen Løpet                                  s  ug  1872                           

Mahea Olsdr                                     d  ug 1875?                          Elev

Oline                                                 d        1880

 

49.1 Olsenpladsen

Peder Magnussen Olsenpladsen    hp g  1860                            husmann m j, snekker

Rønnaug Andersdr                           h  g   1850  Sør-Fron          

Inga Pedersdr                                    d       1882                           

Magnus Pedersen                             s       1885            

Marit Olsdr Olsenpladsen              hp ug 1830                           veverske, dagarb.

 

50.5 Øvergjordet

Paul Olsen Øvergjordet                  hp g  1844  Vaage              gårdbr, tømmerhogger, tømmerfløter

Mari Thorsdr                                     h  g   1851  Sør-Fron          

Marit Østensdr                                    lf e   1818  Nord-Fron        Pauls svigermor, føderåd i Sør-Fron

Marie Paulsdr                                      d      1876                            

Thor Paulsen                                       s       1878  Hevne

Ole                                                       s       1880  Hevne

Anthon                                               s       1882  Hevne

Petter                                                  s       1884                            

Ragna Paulsdr                                    d       1887

Anna                                                   d     3/1890

 

50.3 Stulen, søndre

Mathias Hansen                                hp g  1851  Ø. Gausdal      gårdbr, selveier

Berthe Hansdr                                    h   g  1851  Ø. Gausdal      husmor

Sigrid Mathiasdr                                 d       1879  Ø. Gausdal

Karen Mathiasdr                                d       1881  Sør-Fron

Iver Mathiasen                                   s       1884                            

Helga Mathiasdr                                d       1887

Marit Olsdr                                          x  ug 1838                            spinning og binding, midlertidig (Rudiløkken)

 

50.1 Stulen, nordre

Peder Johnsen                                   hp  g 1837                            gårdbr, selveier

Raghild Amundsdr                             h   g  1841

John Pedersen                                     s  ug  1869                            jordbrarb

Andreas                                              s        1876

Anna Pedersdr                                    d       1882

Maria                                                  d       1884

Karen                                                  d ug  1866                            budeie

Emilie                                                 d       1887

 

50.2 Stulen, nordre

Amund Pedersen                               hp ug 1828                           husmann u j og skredder omkring i husene

Østen Pedersen                                  hp ug 1834                           jordbruksarb, har formue

 

54.7 Svensrud

Simen Olsen                                       hp  g  1848                           gårdbr, selveier  

Anne Ingebregtsdr                              h   g   1853  Sør-Fron

Ahne Engebregtsdr                             lf ug  1869                            vinterbudeie, føderåd

 

48.1 Kolstadmoen

Ole Eriksen                                        hp g  1828                            husmann m j

Ømbjør Olsdr                                      h  g   1823                           

Karen                                                  d  ug 1867                            uten erhverv, 2 små barn

Anna Hansdr                                      dd    3/1889                         husfarens datterdatter

Udøpt                                                   dd   12/1890                        husfarens datterdatter

 

54.1 Fattigstue

Anne Larsdr                                       hp e  1840                            vaskerkone, ånnearb, fatigvesen

Andreas Lauritsen                              s       1876                             gjetergutt, fattigvesenet

Johannes Anthonsen                         s       1881                             fattigvesenet    

Anna Engebregtsdr                            d      1883                             fattigvesenet

Marthe Iverdatter                                              d      1887                             fattigvesenet

Hans Pedersen                                   hp g 1820  Fåberg               tømmerhogger, jordbrarb

Marit Engebregtsdr                            h  g  1835                            

Mathea Hansdr                                  d      1876                            

Krestean Hansen                                               s  ug 1873                             gjetergutt

Hakon Pettersen                                 ds     1883                             husfarens dattersønn

 

52.4 Morkestuen

Ole Erlandsen                                    hp ug 1863                           skomaker

Mari Krestensdatter                           lf  ug 1838                            mor til husfaren, husstell, binding

Anthon Olsen                                      lf       1879                            husfarens bror

 

54.1 Bømoen

Marit Torgersdr                               hp e  1835                            spinning og binding

Thorger Olsen                                      s       1878

 

48.1 Kolstaddokken

Engebregt Engebregtsen                hp g  1837                            inderst, jordbruksarb

Ingeborg Christensdr                         h   g  1839                            husstell, spinning

Morthen Kresteansen                        s ug  1867                             hustruens uægte sønn, jordbr.arb.

Sigrid Jakobsdr                                   lf      1878                             husruens uægte datter

 

48.7 Moen

Johannes Nilsen                                hp g  1823                            gårdbr, selveier

Beret Krestensdr                                 h  g   1827                           

Nils Johannesen                                  s ug  1853                             jordbrarb

Anna Johannesdr                                               d ug  1869                            sommerbudeie

Thea Johannesdr                                               d ug  1871                            sommerbudeie

Julius Pedersen                                    lf       1878                            fraværende på Brettingen

 

48.7 Moen

Marthe Krestensdr                           hp ug 1842                           jordbrugerske, veverske

Marie Paalsdatter                                              d  ug  1869                           sommerbudeie

 

48.7 Kolstadmoen

Hans Olsen                                         hp g   1828                           forpakter

Ahne Andersdr                                    h   g   1855                          

Ole Hansen                                          s        1883                           

Elen Hansdr                                        d        1885                          

Anna Hansdr                                      d        1887

 

49.1 Karlstad

Ole Arnesen                                        hp ug 1861                           husmann m j

Mari Olsdr                                            lf  e   1828                            husfarens mor, husbestyrerinne

Ahne Arnesdr                                      lf  ug 1869                            husfarens søster, sommerbudeie

 

48.4a, 48.5b Kolstadflaten

Marthenus Olsen                               hp g  1868                            husmann u j

Lisbet Engebregtsdr                           h   g  1859                            husgjerning

Mathea Svendsdr                                              x  ug 1845  Fåberg              legdsbarn, barnepike, medfødt sinnssvak

Anthon Marthenusen                        s      7/1889                         

Anna Marthenusdr                            d     12/1890                       

 

49.2 Kolstad, nordre

Hans Hansen                                      hp g  1837                            gårdbr, selveier

Marthe Olsdr                                       h  g   1843

 

49.2 Kolstad, nordre

Kari Amundsdr                                 hp ug 1841                           spinning og strikking, eier hus

 

49.1 Kolstadhaugen

Johannes Olsen                                 hp  g  1858                           husmann m j

Oline Iversdr                                        h   g   1860                          

Krestean Johannesen                        s        1881

Mathilde Johannesdr                         d       1883

Ole Johannessen                                 s       1887

Iver                                                     s      6/1890

 

48.1 Kolstadgjordet

Østen Østensen                                  hp g 1843                             et lite jordbruk, snekker

Marthe Hansdatter                            h   g 1847

Østine Østensdatter                            d      1880

Anthon Østensen                                               s      1885

Hansine Pedersdr                                               b     1879                              bor til vanlig på Brænden, Ringebo

 

49.1 Kolstad, nordre

Simen Olsen                                       hp ug 1852                           gårdbr, selveier

Mali Syversdatter                               lf  e   1817                            husfarens mor, føderåd

Mathea Olsdatter                                               lf ug  1856                            husfarens søster, sommerbudeie, føderåd

Karen                                                  lf ug  1860                            husfarens søster, fraværende på Knappen

Emilie                                                 lf ug  1864                            husfarens søster, fraværende på Knappen

Karen Hansdatter                                              t  ug  1867  Sør-Fron          vinterbudeie, ånnearbeid

Karoline                                                             x       1885  Sør-Fron           tjenestepikens datter

Anna Stenersdatter                            b       1886                            bor til vanlig på Knappen

Ingeborg Pedersdatter                       t  ug  1828                            svinerøgt og husstell

Kari Thorgersdatter                            x  e   1812                            fattiglem til forpleining

 

48.1 Kolstad, søndre

Johannes Hansen                              hp g  1844                            gårdbr, selveier

Lisbet Børresdr                                   h   g  1850                           

Morthen Jakobsen                             t  ug  1865                            jordbrarb

Anna Engebregtsdr                            t  ug  1867                            budeie

Petter Johannesen                              s        1880                           

Anna Johannesdr                                               d        1883                          

Paul Johannesen                                s        1885

Mari Krestensdr                                  lf  e   1807                            uten erhverv

Hans Eriksen                                       x  e   1806                            på omgangslegd

 

48.4 Kolstad, øvre

Mari Nilsdatter                                 hp e  1825                            jordbrukerske, føderåd

Hans Pedersen                                    s  ug 1855                             gårdbr.

Kari Pedersdr                                       d  ug 1852                            budeie

 

54.1 Syverstuen

Ole Engebregtsen                             hp g  1819                            føderådstager, delvis fattigstøtte

Marit Johannesdatter                        h   g  1809                            husstell

Iver Olsen                                           hp g  1865  Vaage              jordbrugsarb.

Mari Olsdatter                                     h   g  1863                            spinning

Ole Iversen                                          s       1888

Redvald                                                             s      11/90

 

54.1 Syverstuen

Karen Jørgensdatter                       hp e  1866                            ånnearb, delvis fattigstøtte         

Hakon Semensen                                              s       1886                            

Randine Semensdatter                      d       1887                           

 

54.1 Bøkleven

Engebregt Guldbrandsen               hp g  1849                            jordbrugsarbeider

Olea Johannesdatter                          h  g   1848  Vaage               husstell

 

52.3 Brettingen, nordre

Johannes Nilsen                                hp g  1855                            gårdbr, selveier

Johanne Johnsdr                                h   g  1851

Nils Johannesen                                  s       1885

Julius Pedersen                                    b  ug 1879                            bor til vanlig på Kolstadmoen

Marie Olsdr                                          t  ug  1866                            budeie

Beret Halstensdr                                 x  e   1811                            føderådstagerske

 

52.1 Brettingen, nordre

Johannes Engebregtsen                  hp g  1818                            føderådstager, skomager

Eli Eriksdatter                                     h   g  1819                            husstell

 

52.4 Brettingen, søndre

Kristen Johannesen                          hp g  1850                            gårdbr, selveier

Berthe Olsdatter                                 h   g  1853

Johan Krestensen                                               s       1877

Sofie Krestensdatter                          d       1879

Ole Krestensen                                    s       1881

Nikolai                                                s       1883

Per                                                       s       1884

Berthol                                              s       1886

Syveren                                              s       1888

Krestian                                              s     12/1890

Anthon Hansen                                  t  ug 1869                             jordbrugsarb.

 

53.1 Gilleberg

Nils Kristensen                                  hp g  1831                            gårdbr, selveier

Mari Pedersdatter                               h  g   1832                            husgjerning

Anne Nilsdatter                                   d  g   1862                            sommerbudeie

Marit                                                   d ug  1864                            sommerbudeie

Marie                                                  d ug  1867                            sommerbudeie

Anthon Nilsen                                     s ug  1875                             jordbrugsarb

Berthe Anthonsdatter                        dd     1887                            husfarense datterdatter

Maren Olsdr                                        t ug   1864                            budeie og ånnearb.

John Olsen                                           t   g   1865  Vaage               gårdbrugsarb.

 

53.1 Gillebergstuen

Guldbrand Engebregtsen               hp e  1825                            husmann m j

Mari Olsdatter                                     t   ug 1834                            husgjerning

 

53.1 Gillebergsløkken

Karen Olsdatter                                hp ug 1850                           inderst, bagning, ånnearb

 

55.1 Nyløkken

Jakob Kristensen                              hp g  1830                            huseier, litt jord, jordbrugsarb.

Anne Eriksdr                                       h   g  1823

Olaf Kristiansen                                  x       1885                            til  oppfostring, fattigvesenet

 

56.1 Høyesveen

Lars Larsen                                       hp g  1822                            husmann m j

Marit Tomasdr                                   h   g  1830                           

Lars Olsen                                            lf       1881

 

56.1 Høyesveen

Peder Nilsen                                       hp g  1864                            husmann m j

Marthe Engebregtsdatter                  h   g  1863

Nils Pedersen                                       s        1886

Anna Pedersdatter                             d      3/1889

Svend Pedersen                                  x  ug  1871                           legdslem, medfødt sinnssvak

 

58.1 Gutuhaugen

Ole Thorgersen                                 hp g  1848                            husmann m j

Marthe Kristensdr                              h  g   1845

Elen Olsdr                                            d  g   1869

Thorger Olsen                                      s ug  1871                             jordbrugsarb

Mathea Olsdr                                      d       1877

Anna Olsdr                                          d       1880

Oline                                                   d       1883

Kristine                                               d       1886

Ole Johnsen                                         ds   12/1889                         husfarens dattersønn

 

48.2 Nord-Vekkom skole

Ole Hansen Østerbø                         hp g  1848  Ladvig             folkeskolelærer og bruger av jord   

Anne Krestensdatter                          h   g  1844                            husgjerning

Bergithe Olsdatter                              d       1881

Nanna Marie                                     d       1884

Hanna                                                d       1885

 

47.1 Vaalen

Thomas Iversen                                hp g  1824                            gårdbr, selveier

Berthe Paalsdr                                    h   g  1836  Sør-Fron           i slekt med mannen

Mari Thomasdr                                  d ug  1869                            sommerbudeie

Karen                                                  d ug  1871                            husgjerning

Iver Thomasen                                   s       1876                            

Mari Olsdr                                            t  ug  1820                            vinterbudeie

Iver Andersen                                     b ug  1848                            til vanlig i Kolstadlien, jordbrugsarb.

 

54.1 Bøe, store

Jens Hansen                                       hp g  1850  Sør-Fron          gårdbr, selveier

Rønnaug Thorgersdatter                   h  g   1850  Nord-Fron

Hans Østensen                                    t ug   1868                            jordbrugsarb

Mathias Pedersen                               t ug   1868  Nord-Fron       jordbrugsarb.

Ahne Arnesdr                                      t ug   1866                            vinterbudeie

Mathea Jakobsdr                                               t ug   1873                            husgjerning

Inga Jensdr                                          d       1880  Kristiania

Anna                                                   d       1882  Kristiania

Hanna                                                d       1884  Kristiania

Ragna                                                 d       1886  Kristiania

Paul Jensen                                          s     12/1889  Kristiania

 

55.1 Bøe, lille

Hans Krestensen                               hp g  1852                            gårdbr, selveier

Ingrid Pedersdr                                    h  g   1865  Lesje

Kristian Svendsen                              t ug   1861                            jordbrugsarb

Even Olsen                                          s        1886 Vaage, Hedalen 

Marrie Morthensdatter                      t ug   1864  Lesje                budeie

 

46.1 Bjørge, nordre

Kresten Gundersen                           hp g  1830                            gårdbr, selveier

Marit Hansdatter                                               h  g   1840                           

Lisbet Kristensdatter                          d ug  1862                            budeie

Elen                                                     d ug  1873                            husgjerning

Peder Krestensen                                s       1879                            

Ole                                                       s       1881                            

Marie Sigvardtsdatter                        dd   4/1890                          husfarens datterdatter

 

46.1 Bjørge, nordre

Johannes Olsen                                 hp e  1817                            føderåd og kapitalist

 

45.1 Bjørge, søndre

Paul Engebregtsen                           hp ug 1828                           gårdbr, selveier

Anne Engebregtsdatter                      lf  ug  1812                           husbestyrerinne, husfarens søster

Stener Engebregtsen                          lf  ug  1816                           jordbruksarb, husfarens bror

Marit Johannesdatter                        t  ug   1845                           husgjerning

Andreas Larsen                                  t  ug   1868                           jordbruksarb

Pauline Pettersdatter                          t  ug   1868                           vinterbudeie

Karen Hansdatter                                              t  ug   1874                           husgjerning

 

45.1 Bjørge, søndre

Ole Olsen                                            hp g   1858  Stokke            styrmann

Joseffine Engebregtsen                     h  g   1855   Stokke

Elen Thorgersen                                  lf  e   1818                            pensjon

Ole Olsen                                              s        1888  Borge, Smål.

 

56.1 Høye, nordre

Paul Hansen Høye                            hp ug 1853                           gårdbr, selveier

Marie Hansdatter Høye                    h  ug  1860                           husfarens søster, husbestyrerinne

Anton Hansen Dybdalen                  t  ug  1868                            jordbrugsarb

Karen Olsdatter Løbet                       t  ug  1868                            husgjerning

Ahne                                                 t  ug  1870                            vinterbudeie

Berthe Iversdatter Høye                   lf e   1822                             føderådstagerske

Anton Hansen Hauge                       lf  g  1857                             husfarens bror, handler med kreaturer, ostetilv.

 

57.1 Bratland

Ole Tomasen                                      hp g  1847                            husmann m j

Anne Johnsdatter                                               h   g  1848  Sør-Fron

Berthe Olsdatter                                 d ug  1876                            underbudeie i setra

Marie                                                  d       1879                           

Tomas Olsen                                       s       1882

Ole Olsen                                              s       1884                            

Anthon                                               s       1887

Beret Olsdatter                                    lf  e  1809  Nord-Fron        husfarens mor, føderåd

 

57.1 Høye, søndre

Paul Bersvendsen                             hp g 1841  Sør-Fron           gårdbr, selveier, er på Melgard S-Fron

Ahne Morthensdatter                        h  g  1849                             er på Melgard S. Fron

Petter Paulsen                                     s      1876  Sør-Fron                                         

Matheas                                             s      1882                                                           

Redvald                                             s      1883                                                           

Amund Olsen                                      t  g  1863                                                                  ,jordbruksarb.

Marie Olsdatter                                   t ug 1871                                                                  , vinterbudeie

Oline Nilsdatter                                   t ug 1874                              husgjerning

 

57.1 Høye, søndre

Morthen Hansen                               hp g 1821                             føderådstager, er blitt blind etter barneår

Anne Olsdatter                                    h  g  1824                             husstell

 

57.1 Orderløkken

Østen Jakobsen                                 hp g 1858                             husmann m j

Marit Johnsdatter                                              h  g  1841                             spinning

Krestine Østensdatter                        d      1884

 

58.7 Vang

Mari Johnsdatter                              hp e 1830                             gårdbrugerske, selveier

Engebregt Johnsen                             s  ug 1868                             jordbrugsarb

Johan                                                 s  ug 1870                             jordbrugsarb

Mari Johnsdatter                                d  ug 1865                            budeie

 

58.1 Gutu, nordre

Johannes Olsen                                 hp g  1841                            inderst, jordbr.arb., fuglefangst

Gønder Hansdatter                            h   g  1858  Vang, Hed.      husstell  

Marthe Johannesdr                            d       1880                           

Olaf Johannesen                                s       1882                            

Hakon                                                s       1884                            

 

58.1 Gutu, nordre

Ole Fransen                                        hp g  1818  V. Slidre           føderådstager

Kari Johannesdatter                          h  g   1819  V. Slidre           husstell

 

58.4 Gutu, nedre

Ole Olsen                                            hp g  1854                            gårdbr, selveier

Oline Olsdr                                           h  g   1851

Karen Andersdatter                           t   ug 1871                            vinterbudeie

Ole Olsen                                              s       1888                            

 

58.4 Gutu, nedre

Ole Nilsen                                           hp g  1808                            føderådstager

Engebor Eriksdatter                           h  g   1805                            husgjerning

 

58.6 Gutu, øvre

Ole Paulsen                                        hp g  1823                            gårdb, selveier

Lisbet Olsdatter                                  h   g  1840                            sommerbudeie

Paul Olsen                                            s  ug  1870                            ånnearb, veidning

Marie Olsdatter                                   d ug  1875                           

 

60.2 Træet

Ole Paulsen                                        hp g  1848  Våge                 gårdbr, selveier

Olene Hansdr                                      h   g  1861                           

Kari Olsdatter                                      lf  e  1822                             føderådstagerske

Kristen Hansen                                   lf ug 1864                             ånnearb., veidning

Petter Olsen                                         s        1885                            døvstum, ikke medfødt

 

59.1 Vestadrønningen

Johannes Olsen                                 hp e  1820                            føderådstager, litt ånnearb

Kari Østensdatter                                               x   g  1829                            husbestyrerinne, spinning

 

58.6 Gutu, øvre

Amund Larsen                                   hp g  1850                            tømmerhugger, ånnearb.

Karen Larsdatter                                h   g  1859

Mari Hansdatter                                 lf  g  1812                             husfarens mor, delvis fattigstøtte

Marie Amundsdatter                         d       1879                            er i Røen, Ringebu

Marthe                                               d       1881

Lindor Amundsen                              s       1884                            

Anna Amundsdatter                          d       1886

Laurits Amundsen                             s       1889                            

 

59.1 Vestadrønningen

Marthenus Larsen                            hp g  1854                            husmann m j

Rønnaug Andersdr                             h   g  1860  Sør-Fron          

Karen Marthenusdr                           d       1876  Sør-Fron

Anthon Martheniussen                     s       1879

Lise Marthenusdr                               d       1881

Marie                                                  d       1883

Anne                                                   d       1886

Johannes Marthinussen                    s      6/1889

 

59.1 Vestadkampen

Nils Paulsen                                        hp g  1834                            husmann m j

Karen Krestoffersdatter                    h   g  1837                            husgjerning

Marthenus Nilsen                               s  ug 1872                             jordbrugsarb

Anna Nilsdatter                                  d       1878

 

59.1 Vestad, øvre

Krestoffer Krestensen                     hp ug 1838                           gårdbr., selveier

Anne Østensdatter                             lf  e  1810                             husfarens mor, føderådstagerske

Mari Krestensdatter                           lf ug 1848                             husfarens søster, sommerbudeie

Elen Amundsdatter                            t   g  1860                             vinterbudeie, ånnearb

 

58.6 Vollum

Hans Johannesen                              hp g  1845                            huseier, stallkar, besøkende fra Skjæggestad

Lisbet Iversdatter                                               h  g  1840  Nord-Fron         vævning, ånnearb

Iver Hansen                                        s       1876

 

57.1 Vollum

Engebregt Krestensen                     hp e  1821                            skinnfellmaker

Marthenus Engebregtsen                  s  ug 1865                             skinnfellmaker

Marit Engebregtsdatter                     d  ug 1847                            vask og vævning

Mathias Pedersen                               ds     1877                             husfarens dattersønn

 

57.2 Kvislen

Ole Pedersen Kvislen                       hp g  1834                            husmann m j og kjørsel

Embjør Olsdatter                                               h   g  1835  Våge                

Mathea                                                              d  ug 1871                            husgjerning

 

45.1 Kvislen

Kresten Krestensen                          hp g  1846                            husmann m j

Rakel Paalsdatter                                              h   g  1842

Matheas Krestensen                          s       1876                            

Laurits                                                s       1879

Krestine Krestensdatter                     d       1883                           

Ragna                                                d       1887

 

45.1. Aasæth

Ole Johnsen Lien                              hp g  1855                            organist og forpagter

Eli Olsdatter                                       h   g  1847                            jordmor

Randi Hansdatter Aarnæs                               t  ug  1876                            husgjerning

 

46.1 Postløkken

Ole Thorstensen                                hp g  1827                            husmann m j

Eli Pedersdatter                                   h   g  1838  Våge                

Paul Olsen                                            s  ug  1870                            jordbrugsarb.

Marie Olsdatter                                   d ug  1875                            husgjerning

Beret Jørgensdatter                            x ug  1811                            legdslem, full fattigstøtte

 

47.4 Fonstad

Alfred Smith                                      hp g  1855  St. Helier, Jersey   kapitalist, gårdbr, engelsk undersått

Ragna Johannesdr                             h   g  1859  Øier

Rønnaug Erlandsdatter                     lf  e   1824  Øier                   husfarens svigermor, eier hus, mottar losjerende

Krestine Johannesdatter                   lf ug  1868                            husfarens svigersøster, husgjerning

Frances Fonstad Smith                     s        1882  London

Alfred Johannes Fonstad Smith      s        1886  London

Gudbrand Eriksen                              t   g   1863                            jordbrugsarb

 

47.1 Vaaleløkken

Krestean Amundsen                         hp g  1848  Øier                   farver for egen regning, bruger af jord

Mari Johannesdr                                h  g   1853                            husstell

Anthon Christeansen                         s       1879

Johan Christeansen                           s       1882

Kastberg Kresteansen                        s       1884

Elen Julie Kresteansdr                       d       1885

Maurits Kresteansen                          s       1888

Mari Johannesdr                                x  e   1834                            besøkende, midl. hjelp, bor på Midtrøen

Olene Olsdr                                          t  ug  1874                            husstell og budeie

 

47.1 Vaaleløkken

Thobias Amundsen                           hp ug 1843  Ø. Gausdal     garver for egen regning

Ole Nilsen                                             el  ug 1863  Vang Hedm.  garversvenn, midl frav.

Oline Hansdatter                                t   ug  1845  Ø. Gausdal     husbestyrerinne

 

47.1 Myhres garveri

Hansine Rolf Myhre                        hp e   1829  Kjøbenhavn  eier hus, oppebærer renter

Helga Gundersen                                               d  ug  1874                           underbudeie i setra, husstell

Herman Sand                                     ds      1884  Kristiania        husmorens dattersønn, delvis Krist. Fattigvesen

Peder Tomasen                                 hp g   1841                           garver

Mari Johannesdatter                         h   g   1857                           husstell, kreaturstell

Elen Pedersdatter                                               d        1877

Johan Pedersen                                   s       9/1889

 

47.1 Detne

Østen Pedersen                                  hp g  1854                            rydningsmand, garverdreng

Sigrid Engebretsdatter                       h   g  1840                            ånnearb f. andre

Peder Østensen                                   s       1880                            

 

48.6 Vaalebro

Nils Hansen                                        hp ug 1833  Krestiania      brugseier av kornmølle og sagbrug

Agnethe Larsdr                                   lf  ug  1828  Lillehammer  husbestyrerinne

Marie Nilsdr                                         d  ug  1854  Lillehammer husgjerning

 

48.6 Vålebro

Marie Andersen                                hp e   1829  Kristiania        brugseierske av kornmølle, jordbrugerske

Josef Andersen                                   s  ug  1852  Kresteania      bestyrer på kornmølle

Jørgine Andersen                                d  ug  1856  Kresteania      husgjerning

Krestean Pedersen                              t  ug   1863                           mølledreng på kornmølle

Sofie Andersen                                   d ug   1866  Kristiania        sypige for egen regning, er i Kristiania

Kari Thorsdatter                                 t  ug   1863  Våge                husgjerning og budeie

 

49.6 Vaalebro, vestre

Simen Iversen Waalen                    hp ug 1834                           gårdbr, huseier

Ole Engebretsen Sejelstad                lf  ug  1846                           landhandel

Ahne Iversdatter Vaalen                  lf  ug  1838                           søster til husfaren, husbestyrerinne

Ahne Kristensdatter Brænden          t   ug  1850                           husgjerning og kreaturstell

Mari Iversdatter                                 b  ug  1836(0)                      føderådstagerske, bor på Vaalen, Ringebo

 

49.6 Vaalebro, vestre

Oline Hansdatter Bakken               hp ug 1864                           skredder for egen regning

Marie Jørgensd                                   lf  ug  1874                           husmorens søster, skredderlærling

 

49.6 Hos bøssemageren

Amund Engebregtsen                      hp e   1824                           bøssemager

Kari Olsdatter                                      t  ug  1851                            husstell

 

48.11 Vaalebro

Ole Olsen Mæhlum                           hp g  1850  Nord-Fron       landhandler

Anne Olsdatter                                    h  g   1851  Løiten              

Anna Olsdatter                                   d       1877

Klara                                                   d       1880

Ove Olsen                                            s       1882

Seselie Olsdatter                                 d      1885

Krestine                                              d    11/1189

Krestense Madsdatter                       lf ug  1824  Fåberg             husfarens svigermor

Ottine Thorgersdatter                        t  ug   1874                           husgjerning

Ole Pedersen                                        t  ug   1870                           handelsbetjent, er i Rørvigstuen

Iver Olsen                                            t  ug   1871  Våge                handelsbetjent, er på Gården, Våge

Hans Olsen                                          x  ug  1869  Skjiager          bager for andens regning

 

49.4 Brækken

Rønnaug Knudsdatter                     hp e   1840  Øyer                gaardbr., jordbrug og landhandel

Knudt Amundsen                               s   ug 1866                            handelsfullmektig ved landhandel

Elen Amundsdatter                            d  ug  1864                           sommerbudeie, er i Pilestrædet 25, Krestiania

Marie                                                  d  ug  1868                           sommerbudeie

Kristine                                              d  ug  1870                           husgjerning

Anthon Amundsen                            s         1876                          

Per                                                       s         1878                          

Thorvald                                            s         1879                          

Randine Amundsdatter                    d         1880                         

Otelie                                                  d         1882                         

Elen                                                    d         1883

Nils Larsen                                           t   g    1857                           jordbruksarb. Fraværende på plassen Snippen

Kresten Mathiasen                             t   ug  1866                           jordbruksarb.

Krestine Edvordsdatter                     t   ug  1869                           stuepike

Mathias Pedersen                               t   g    1825  Fåberg             vedhugger, trysker

Oline Paalsdatter                                t  ug   1874                           underbudeie

Ingeborg Pedersdatter                       t  ug   1865                           budeie, ånnearbeid

Julius Eriksen                                      x  ug  1875                           handelsbetjent

Krestian Morthensen Bjørnstad      x  g    1836  Næs Hedem.  baker for andre

Sigrid Pettersdatter Kråbøl                x  ug  1863  Gausdal          huslærerinne, fraværende på Lillehammer

 

46.1 Hanstad

Hans Kristensen                hp g  1841                            skredder, litt jord

Gonder Kristensen                              h   g  1848                            husstell, syerske

Kristen Hansen                                   s  ug 1875                             skyssgutt

Anna Hansdatter                                               d       1878                           

Ludvig Hansen                                   s       1880

Hakon Hansen                                   s       1883

Gunda Hansdr                                    d       1885

Otto Hansen                                        s       1887

Martha Hansdatter                            d       9/1890

 

46.2 Nymoen

Peder Krestoffersen                         hp g  1842                            bruker av jord, skomaker

Kari Hansdatter                                  h   g  1845 Søndre Fron    

Karen Pedersdatter                            d       1876

Helga                                                  d       1881

Jørgen Pedersen                                  s       1884

Randine Pedersdatter                        d       1887

 

47.3 Stakstoen

Østen Olsen                                        hp g  1833 Søndre Fron     snekker, litt jord

Kari Larsdatter                                   h   g  1844 Søndre Fron

Hans Østensen                                    s  ug 1869 Søndre Fron      snekkerdreng hos faren

Marie Østensdr.                                  d       1878 Søndre Fron

Ingebrigt Østensen                             s       1880  Søndre Fron    

Elise Østensdatter                               d       1883

Ole Østensen                                       s       1886

Nils Hansen                                        hp ug 1856                           skomaker

Ahne Olsdatter                                    x   ug 1866                           kjæreste, husstell

Anna Nilsdatter                                  d       10/1890                     

 

54.4 Hos kobberslageren

Guri Olsdr                                          hp e  1842                            bruker av jord, sommerbudeie, kobberslagerske

Ole Paulsen                                          s  ug 1868                             kobberslager for moderens regning

Anna Paulsdr.                                     d  ug 1873                            budeie

 

47.1 Vaalemoen

Jens Hansen                                       hp g  1842                            smed

Eli Thorstendr                                     h   g  1837                            husgjerning

Ahne Jensdr                                         d  ug 1873                            ånnearbeid, husstell

Hanna Jensdr                                      d  ug 1875                            husgjerning

Engebregt Jensen                                               s       1877

 

45.1 Bjørgemoen

Jørgen Olsen                                      hp g  1830                            husmann mj

Anne Eriksdatter                                h   g  1850                            vaskerkone, husstell

John Jørgensen                                   s  ug  1872                            jordbr.arb.

Marit Jørgensdatter                            d  ug  1870                           sinnssvak fra de første barneår

Oline                                                   d        1884                          

Petter Jørgensen                                  s        1886

Anna Jørgensdatter                            d        8/1889

 

47.1 Vaalemoen

Mathias Johansen                             hp ug 1871  Våge               husmann m j, fraværende på Brubakken, Våge

Johannes Matiassen                          lf  g   1841  Våge                 husfarens far, ikke arbeidsdyktig

Anne Larsdatter                                 lf  g   1851  Våge                 husfarens mor, husbestyrerinne

Hans Johannesen                                              lf  ug 1874  Våge                bror, jordbruksarb.

Anna Johannesdatter                        lf       1885

 

46.1 Volstuen

John Pedersen                                   hp g  1867                            husmann m j

Karen Hansdatter                                              h   g  1868                            husgjerning

Anna Johnsdatter                                              d       1888

Maria                                                  d       4/1890

Marit Erlandsdatter                           el  e  1810 Søndre Fron      spinning og binding, fattigv.

Peder Hansen                                      lf ug 1865                             tømmerhugger, tømmerfløter

 

52.4 Brettingsmoen

Jørgen Johannesen                          hp g  1852                            innerst, ånnearbeid, vedhogger, trysker

Marit Olsdatter                                   h   g  1861 Søndre Fron     spinning, binding, høstarb.

 

52.4 Brettingsmoen

Anne Børres?datter                         hp g  1825                            mannen i Amerika, føderådtagerske, spinning

 

52.4 Brostuen

Kristian Jensen                                 hp g  1850 Ringsaker         litt jord, ånnearb. hos andre

Ahne Krestensdatter                          h   g  1853                            bakerske hos andre

Mathea Johansdatter                        d       1878                            husfarens stedatter

Jørgine Kristiansdatter                       d       1882                           

Knudt Kristiansen                              s       1887?

Johannes Kristiansen                         s       1884

Ole Erlandsen                                      el  e  1814                             ikke arbeidsdyktig, men har litt penger, fattigv.

 

49.4 Snippen

Nils Larsen                                         hp g  1857                            tjenestedreng, vanlig bosted Brækken

Mari Gundersdatter                           h   g  1860                            sommerbudeie

Eli Engebregtsdr                               hp ug 1828                           binding, har litt formue

Magnild Engebregtsdatter                h   ug 1830                           sinnssvak, ikke fra fødselen, fattigv.

 

49.1 Sadelmagermoen

Arne Iversen                                      hp g  1850                            husmann m j, fisker med stang, vedhugger

Ahne Hansdatter                                               h   g  1860                            husstell

Anthon Arnesen                                 s  ug  1885                           

Ingeborg Arnesdatter                         d       1887

Marie Arnesdatter                              d       4/1889                        

 

?? Fattigstue

Krestian Hansen                               hp g  1830  N. Land           fiskeri, og betleri i andre bygder, fattigv.

Inger Knudsdatter                              h   g  1850  S. Aurdal          båndvævning, husstell

Hans Krestiansen                                               s  ug 1880  S. Aurdal         

Maria Krestiansdatter                       d       1882  N. Aurdal        

Krestine                                              d      8/1890

Marthinus Nilsen                              hp ug? 1846 Kongsberg     blikkenslager, dels fattigv.

Olea Eriksdatter                                  x  ug   1861                          husfarens husholderske, ånnearbeid

Ludvig Anthonsen                             lf        1882                           søn til Olea Eriksdatter

Maria Marthinusdatter                     d        7/1889                       

Udøpt                                                   d       12/1890      

 

49.1 Hjørnet 

Peder Iversen                                     hp g  1853  S. Fron             husmann m j, murer

Marthe Johnsdatter                           h   g  1851                            husgjerning, syning

Iver Pedersen                                      s       1877                             gjetergutt

Anna Pedersdr                                    d       1879

                              

 

Tellingskrets nr 5, Søndre Vekkum

58.3 Skjæggestad

Mathias Myhre                                  hp e  1830  Faaberg           gaardbruker, stasjonsholder, landhandler

Hans Johannesen Smedstadmoen t  g  1845                              landbruksarbeid, hestestell

Iver Hansen Elstadkleven                                t ug 1873                              skyssgutt

Gunhild Nilsd Kampen                      t ug 1860                              huslig arbeid

Anna Hansdatter                                               t ug 1863                              huslig arbeid

Ingeborg Myhre                                  t ug 1868                              huslig arbeid

Marit Gudbrandsd Sletten                                t ug 1866                              kreaturstell

 

60.1 Vollum

Ole Erlandsen Vollum                     hp g  1851                            husmann m j

Karen Karlsdatter Vollum                h   g  1861  Fron                 

Edvard Olsen Vollum                        s       1881

Anton                                               s       1888

Gudbrand Erlandsen                         b   g  1858                            bosatt i Myhrstuen, skomaker

 

62.1 Berg

Ole Kristensen Berg                         hp g  1851                            gaardbruger og selveier

Mari Olsdatter                                     h   g  1846

Jørgen Simensen                                 s        1877                            stesønn til Ole

Andor Olsen                                        s        1882

Oline Olsdatter                                    d        1884                          

Paul Nilsen Kampen                          t   g   1859                            landbruksarbeide

Simen Nilsen                                       t  ug  1869                            landbruksarbeide

Berte Hansdatter                                               t  ug  1866                            kreaturstell

Mathea Hansdatter                           t  ug  1873                            kreaturstell

Ingeborg Hansdatter                         t  ug  1872                            huslig arbeid

 

62.1 Nystuen

Hans Engebretsen Nystuen             hp g  1837                            husmann m j

Berte Larsdatter                                 h   g  1839            

Marie Hansdatter                                              d ug  1867                            kan ikke gå, litt sittende arbeid

Ahne Hansdatter                                               d       1876                           

Thorvald Olsen                                   x       1878                            legdsgutt, fattigk.

Jakob Svendsen Nystuen                 hp e  1804  Vardal              føderådsmann

 

60.1 Tølløfsrud

Ole Nilsen                                           hp g  1867                            husmann m j

Mathea Paulsdatter                           h   g  1865

Anne Olsdatter                                  hp ug 1819                           arbeiderske, vevning og søm

Anne Iversdatter                               hp  e  1841  Vaage             baking av flatbrød, spinning, fattigk.

Ole Olsen                                              s        1877  Vaage

Iver Olsen                                            s        1880  Vaage

Lars Olsen                                            s        1880  Vaage

Kari Olsdatter                                      d        1883                                                                                         

 

60.1 Tølløfsrudhaugen

Johannes Simensen                          hp g  1859                            husmann m j

Anne Hansdatter                                               h   g  1854

Karen Johannesdatter                       d       1885

Hanna Johannesdatter                     d       1888                

 

60.1 Dalbak

Peder Olsen                                        hp g  1852                            husmann m j

Berte Olsdatter                                    h   g  1851

Karen Pedersdatter                            d       1876

Ole Pedersen                                        s       1878

Mathea Pedersdatter                         d       1880

Ragna Pedersdatter                           d       1883

Petter Pedersen                                   s       1885

Gudbrand Pedersen                           s       1888

Olaf Pedersen                                      s      2/1890

 

60.1 Vestad nedre

John Christiansen Mæhlum           hp g  1843                            gårdbr, selveier, sparebankdir., overformynder

Amunda Iversdatter Mæhlum         h   g  1854 Gausdal, østre 

Iver Johnsen Vestad                          s        1876 Ringebu            vanlig bosted Lillehammer

Ole                                                     s        1877 Ringebu            vanlig bosted Lillehammer

Kari Johnsdatter                               d        1879 Ringebu

Berthe                                               d        1881 Ringebu

Einar Johnsen                                   s        1883  Ringebu

Inga Johnsdatter                              d        1886  Ringebu

Johan Alfred Johnsen Vestad          s        1888  Ringebu

Ingeborg Iversdatter Fyksen            lf ug  1866 Gausdal, østre   deltar i husholdningen

Randine Johannesdatter Rønningen t ug  1864  Ringebu         kreaturstell

Ahne Hansdatter Sikle                      t  ug   1866 Ringebu           husgjerning

Anna Pedersdatter Nymoen             t  ug   1873 Ringebu           barnepike

Ømjør Olsdatter Haugen                  t  ug   1874  Vaage             husgjerning

Anna Pedersdatter Bredeveien        t  ug   1875  Ringebu          kreaturstell

Johannes Johannessen Rønningen t  ug   1872  Ringebu          jordbruksarbeid

Edvard Olsen Flaten                          t  ug   1873  Ringebu          jordbruksarbeid

 

62.1 Langhaugen

Anne Engebretsdatter                      hp ug 1831                           dagarbeiderske, baking og vask, eier stua

Mathea Simensdatter                       hp ug 1862                           spinning og binding

Ole Arnesen                                         s        1884           

Oline Torstensdatter                          d       7/1890

 

62.1 Bredeveien

Peder Johnsen                                   hp g  1837                            husmann m j

Karen Paulsdatter                              h   g  1840

Simen Pedersen                                  s  ug  1868                            dagarb., dampsagarb.

Karen Olsdatter                                  lf  g   1866                            svigerdatter

Kristine Paulsdatter                            sd     4/1890                         sønnedatter

Peter Mortensen                                 ds     1883                             dattersønn

Klara Johansdatter                            dd     1888                            datterdatter

 

62.1 Bredeveien

Ole Paulsen                                        hp g  1846                            husmann m j

Ahne Olsdatter                                    h   g  1850 Søndre Fron

Anna Olsdatter                                   d  ug 1875                            elev

Karen                                                  d       1878

John Olsen                                           s       1883

Petter Olsen                                         s       1886

 

64.7 Storrøen

Torsten Engebretsen                        hp g  1826                            gaardbruger og selveier

Gjertrud Børresdatter                        h   g  1825

Peder Torstensen                                s  ug  1867                            jordbruksarbeide

Torger Torstensen Kleven             hp g  1859                            skredder f.e.r., litt jord

Anne Torstensdatter                          h   g  1854

Gina Pedersdatter                               d       1884

Anne Gudbrandsdatter                    hp e  1812                            føderådsenke, inntekt av kapitalen

 

64.6 Siklet

Hans Pedersen                                   hp g  1835                            gaardbruger og selveier

Embjør Østensdatter                         h   g  1833

Marie Hansdatter                                              d       1876

 

64.8 Midtrøen

Hans Gudbrandsen                           hp g  1857                            gaardbruger og selveier

Mari Olsdatter                                     h   g  1858

Gudbrand Hansen                             s       1882                            

Ole Hansen                                          s       1884

Marie Hansdatter                                              d       1887

Kristian Hansen                                  s       6/1890

Mari Johannesdatter                       hp e  1834                            landbruksarbeide, litt jord, er i Våleløkka

 

64.1 Lillerøen

Lars Knudsen                                    hp g  1834                            husmann m j

Marte Engebretsdatter                      h   g  1832

Knud Larsen                                       s  ug  1866                            sinnssvak, kom etter barnealderen

Engebret Larsen                                 s  ug  1868                            treskjærerarbeid

Ole Larsen                                           s  ug  1874                            landbruksarbeid

 

64.1 Spidsberg

Edvard Kristensen                           hp g  1840                            husmann m j

Anne Halstensdatter                          h   g  1841

Hans Edvardsen                                 s  ug  1873                            landbruksarbeid

Anton Edvardsen                                               s        1878

Anna Edvardsdatter                          d       1887

 

64.1 Olstad

Amund Eriksen                                 hp g  1852                            husmann m j

Karen Olsdatter                                  h   g  1849            

Ole Amundsen                                    s        1878

Kristine Amundsdatter                      d        1887           

 

64.1 Ringebo Præstegaard

Wilhelm Andreas Wexels Kaurin hp g 1834  Flesberg            sogneprest, gaardbr.

Henriette Cathrine Kaurin                                h   g  1837  Skedsmo

Elisabeth Kaurin                                 d  ug 1861  Stordøen          deltar i husgjerningen

Marie Kaurin                                       d  ug 1869  Våge                 huslærerinne, fraværende i Kristiania

Magdalene Kaurin                             d  ug 1875  Klebo               elev

Martha Cathrine Torjusen                               lf ug  1855  Kragerø           kapitalist, vanlig bosted Kragerø

Kirsten Antonie Torjusen                  lf ug  1873  Kragerø           kapitalist, vanlig bosted Kragerø

Paul Pedersen Bredeveien                t   g   1866                            gårdsdreng, landbruksarb.

John Larsen                                         t  ug  1875                            bærer ved

Ole Olsen Bredeveien                        t  ug  1873                            gårdsdreng, landbruksarb.

Mari Ingebretsdatter Ålmen             x ug  1831  Oppdal, S. T.   husholderske

Marie Andreasdatter Fladmoen      t  ug  1866                            husgjerning

Anne Bø                                               x ug  1844                            legdslem, forsørga av fattigvesenet

Anne Stakstoen                                  t  ug  1874  Fron                  husgjerning

Dorthe Edvardsdatter Spidsberg     t  ug  1867                            kreaturstell

Christian Jørgensen Bø                     x       1886                            legdslem, forsørga av fattigvesenet

Thor Wærner Seeberg                        x ug  1860  Drammen        hjelpeprest

 

64.1 M. Torgersen

Morten Torgersen Borgenæsset   hp e  1822                            herredskasserer og bruker av jord

Berit Olsdatter Sylte                           x  ug 1825                            husholderske

 

64.3 Midthaldstad

John Engebretsen                             hp g  1858                            skorstensfeier, innerst

Anne Arnesdatter                               h   g  1854 Storelvedalen   selger kokt kaffe

Ingeborg Johnsdatter                         d       1883                           

Anna Johnsdatter                                              d       1885

Elen                                                     d       1887

Berte                                                   d      2/1890         

Karen Olsdatter                                  t        1877                            barnepike            

 

64.2 Halstad Klokkergaard

Ahne Arnesen                                     hp e  1827                            bruker av klokkergården enkeåret, pensjon

Einar Sigvardt Arnesen                     s ug  1864                             jordbruksarbeide

John Arnesen                                      s  g   1858  bestyrer av lastetomt, vanlig bosted Blanchard N. Dakota, USA

Knud Engebretsen                              t ug  1870                             landbruksarbeide

Karen Olsdatter Guldmoen              t ug  1872                             kreaturstell

Kristian Johnsen Olstad                    lf ug 1871  Øier                   almueskolelærer, er fraværende på Olstad, Øier

 

65.1 Elstad

Ole Chr. Jørgensen Elstad             hp g  1847                            gaardbruger, ordfører

Pauline Paulsd. Elstad                       h   g  1848 Søndre Fron     søskenbarn med mannen

Kristian Andersen                               t  ug  1867                            tjener på gaardsbruget

Ole Simensen                                      t  ug  1870                            stallkar

Hans Simensen                                   t  ug  1874                            skyssgutt

Marie Hansdatter                                              t  ug  1870                            husgjerning

Lisbet Jakobsdatter                           t  ug  1870                            husgjerning

Marie Pedersdatter                             t  ug  1873                            kokkepige

Anna Østensdatter                             t  ug  1872                            budeie

Marie Syversdatter                            t  ug  1869                            budeie

Minde Vebjørnsen Strandvold        lf ug  1865  Trysil                familielem, husholdningen

Peder Olsen, postfører                       el g   1835  Faaberg            postfører, vanlig bosted Dovre

Johan Anton Larsen, postfører        el e   1849                             postfører, vanlig bosted Eidsvold

Niels Iversen Elstad                         hp e  1811                            føderådsmann

Anna Olsdatter                                   x  ug 1867                            husholderske

Rønnaug I. Seielstad                         b  ug 1873                            besøkende, bor på Seielstad

Jørgen Olsen Elstad                         hp e  1816                            postaabner og føderaadsmand

Anna Jørgensd. Elstad                       d ug  1851                            husholderske

Simen Olsen Elstad                            lf ug 1827                             rentenist

Karen Hansdatter                                              t  ug  1867                            tjenestepike og budeie  

 

66.1 Brandstad nordre

Oline Olsdatter                                  hp e  1832                            gaardbrugerske og selveier

Nils Kristiansen                                   s  ug 1868                             landbruksarbeid

Rønnaug Kristiansdatter                   d  g   1861                            deltar i husgjerningen, er fraværende på Romsaas

Sina                                                    d  g   1866                            deltar i husgjerningen, er fraværende på Romsaas

Ragna Jørgine Kristiansdatter          d ug  1872                            deltar i husgjerningen

Kristian Olausen                                 ds    1/1890                          er fraværende på Romsaas

Eli Amundsdatter                               t  ug  1819                            kreaturstell

 

66.3 Brandstad søndre

Paul Pedersen                                    hp g  1835                            gaardbruger og selveier

Marit Kristensdatter                           h  g   1843

Kristian Paulsen                                  s ug   1874                            landbrugsarb.

Marie Paulsdatter                               d        1877

Mathea Andersdatter                        t  ug  1868                            kreaturstell

 

66.1 Odlaughagen

Hans Kristoffersen                           hp g  1834                            innerst, litt jord, smed

Marte Kristofersdatter                       h   g  1840

Pauline Hansdatter                            d  ug 1875                            elev

Jørgine                                                d       1878                           

Einar Hansen                                      s       1882                            

Mathias Hansen                                 s       1885

 

65.1 Elstadkleven nedre

Peder Amundsen                               hp g  1833                            husmann m j

Mathea Østensdatter                         h   g  1844

Marit Pedersdatter                             d  ug 1875                            elev

Eli                                                        d  ug 1875                            elev

Karen Pauline Pedersdatter              d       1878

Ingeborg Pedersdatter                       d       1881

Oline                                                   d       1886

 

66.1 Brandstadflaten

Ole Engebretsen                                hp g  1842                            husmann m j

Kari Kristoffersdatter                        h   g  1840

Sina Olsdatter                                     d       1879

Mathea                                                              d       1882

Jøran Engebretsdatter                    hp e  1831                            husmannsenke med føderåd

Engebret Engebretsen                        s  ug 1866                             hustømmermann, svenn

 

67.1 Kaus

Anne Kristoffersdatter Sletten      hp ug 1838                           føderådskvinne

Marte Olsdatter                                hp ug 1841                           innerst, husarbeid, bruker av jord

Mathias Mortensen                           s        1883

 

67.1 Kaushagen

Arne Engebretsen                             hp e  1825                            snekker, husmann m j

Beret Iversdatter                                x  ug 1825                            husholderske

 

67.1 Husløkken

Peder Hansen                                     hp g  1830                            husmann m j

Marit Paulsdatter                                               h   g  1840

Paul Pedersen                                      s  ug 1874                             landbruksarbeide

 

67.2 Lillekaus

Simen Svendsen                                 hp ug 1853                           gaardbruger og selveier

Maren Svendsdatter                          b  ug  1852                           søster til Simen, bor til vanlig i Kristiania, tjeneste

 

69.1 Aassveen nordre

Kristen Nilsen                                    hp g  1831                            husmann m j

Anne Olsdatter                                    h   g  1831

Marit Kristensdatter                           d   g  1865                            huslig arbeid, mannen tjenestekar

Nils Paulsen                                         ds     1887                            

 

69.3 Aassveen søndre

Engebret Kristensen                        hp g  1831                            husmann m j

Sigrid Eriksdatter                h   g  1826

Engebret Engebretsen                        s  ug 1873                             landbruksarbeide

Anton Østensen                                  ds     1884                             dattersønn

 

68.1 Odlaugdokken

Ole Johannesen                                 hp g  1832                            husmann m j

Rønnaug Paulsdatter                         h   g  1842

Marie Olsdatter                                   d       1876

Ragnvald Olsen                                  s       1880

Otto Olsen                                            s       1883

Anton Olsen                                        s       1886

Maurits Titus Olsen                            s       1888

 

68.1 Granlien

Fredrik Pedersen                              hp g  1835                            husmann m j

Oline Iversdatter                                 h   g  1848

Marthinus Fredriksen                        s       1876

Gustav Fredriksen                              s       1881

Pauline Fredriksdatter                       d       1883

Anton Fredriksen                                               s       1886   

 

69.3 Odlaug midtre

Peder Eriksen                                    hp g  1823                            gaardbruger og selveier

Marit Pedersdatter                             h   g  1823

Tholine                                              d  ug 1858                            kreaturstell

Mathea Pedersdatter                         d  ug 1863                            huslig arbeid

Sørine Pedersdatter                            t   ug 1871                            kreaturstell

 

68.1 Valsveen

Ole Eriksen                                        hp g  1855                            husmann m j

Ahne Engebretsdatter                        h   g  1856

Edvard Olsen                                      s       1878

Anna Olsdatter                                   d       1881

Erik Olsen                                            s       1885

Andor Olsen                                        s      6/1889

Anne Olsdatter                                    lf e   1820                             mor til husmora, husmannsenke med føderaad

 

69.1 Odlaug søndre

Paul Olsen                                          hp g  1842                            gaardbruger og selveier

Mari Pedersdatter                               h   g  1855                            nær slekt med mannen

Mari Paulsdatter                                 d  ug 1875                            kreaturstell

Mathilde Paulsdatter                         d       1877

Ole Paulsen                                          s        1879

Peder Paulsen                                      s        1882

Erik Paulsen                                        s        1884

Ragna Paulsdatter                             d        1887

Mathias Paulsen                                 s      11/1889

Jørgen Olsen                                        t  ug  1867                            landbruksarbeide

Mari Eriksdatter                              hp e   1818                           føderådskone

Marie Olsdatter                                   d  ug  1850                           husstell, kapitalist 

 

68.1 Odlaug nordre

Paul Iversen Vaalen                         hp ug 1834                           gaardbruger og selveier

Lisbet Olsdatter Hong                       t   ug  1852  Øier                  husholderske

 

70.1 Sletten

Gudbrand Torgersen                       hp g  1826                            gaardbruger og selveier

Berte Erlandsdatter                            h   g  1840                            i nær slekt med mannen

Marit Gudbrandsdatter                     d  ug 1873                            kreaturstell, husgjerning

Thora Elise Gudbrandsdatter           d       1878

Gudbrand Gudbrandsen                   s       1883

Marit Hansdatter                              hp e  1810 Søndre Fron     føderådskone

Peder Amundsen                               hp g  1818                            forsørga av fattigkassa

Berit Eriksdatter                                 h   g  1848                            baking av flatbrød

Arnt Pedersen                                      s        1877                           

Petra Karoline Pedersdatter              d        1879

Einar Pedersen                                    s        1881

Sevard Pedersen                                 s        1884

Otto Pedersen                                      s        1887                           

 

58.3 Hjemsæterløkken

Ingeborg Svendsdatter                    hp e  1822                            innerst, delvis forsørga av fattigkassa

Johanne Iversdatter                           d  ug 1852                            landbruksarbeide

Karen Martinsdatter                          dd     1886                            datterdatter

Ingeborg Iversdatter                          d  ug 1860                            huslig arbeide

Iver Hansen                                        ds      1882

 

68.2 Odlaugsveen

Bottolf Gjermundsen                       hp g  1824 Storelvedalen  gaardbruger og selveier

Anne Eriksdatter                                h   g  1817                           

Amund Bottolfsen                             s   g  1857                             landbruksarbeide

Eli Svendsdatter                                 lf  g  1857                             sønnekone

Bastine Amundsdatter                      sd    2/1890

Dorte Pedersdatter                             t  ug  1827                            kreaturstell

 

69.1 Odlauglien nordre

Peder Pedersen                                  hp g  1846                            husmann m j

Ahne Haakensdatter                         h   g  1845

Anton Pedersen                                  s  ug  1873                            landbruksarbeide

Sidsel Halvorsdatter                          lf  e  1816                             mor til Ahne Haakensdatter, føderådsenke

 

69.5 Odlauglien søndre

Edvard Bottolfsen                            hp g  1858                            dagarbeider, gaardbruger og selveier

Johanne Olsdatter                              h   g  1855  Nes Hedem.

Knud Hansen                                     hp e  1805                            føderådsmann    

 

69.3 Odlaugrønningen øvre

Ole Iversen                                         hp g  1855                            husmann m j, hustømmermann

Anne Larsdatter                                 h   g  1863

Iver Olsen                                            s       1884

Marie Olsdatter                                   d       1886

Mari Olsdatter                                     d     9/1889

Anne Olsdatter                                    x       1878                            legdpike, fattigk.

Iver Hansen                                        hp g  1819                            føderådsmann

Mari Olsdatter                                     h   g  1825                            føderådskone

Peder Iversen                                      s  ug  1867                            skredder

Hanna Amundsdatter                       sd      1880                            sønnedatter

 

69.1 Odlaugønningen nedre

Engebret Iversen                              hp g  1859                            husmann m j

Ingeborg Torstensdatter                    h   g  1865

Edvard Engebretsen                          s       1888

Mathias                                                             s     4/1890

Kari Johannesdatter                        hp e  1825                            føderådskone

 

68.1 Braaten

Amund Iversen                                  hp g  1857                            husmann m j

Amanda Birgithe Pedersdatter        h   g  1858

Iver Amundsen                                   s       1883

Peder Amundsen                                s       1885

Mathias Amundsen                           s       1887

Marie Amundsdatter                         d     3/1890

Eli Mortensdatter                             hp e  1815                            føderådskone

 

70.1 Baardsløkken

Johanne Olsdatter                            hp e  1841                            føderådsenke, jordbrukende

Erik Gudbrandsen                              s  ug 1870                             landbruksarbeide

Anne Gudbrandsdatter                     d  ug 1868                            huslig arbeid

Karen                                                 d       1876

 

69.2 Elstadmoen

Peder Østensen                                  hp g  1823                            gårdbruker, selveier, dagarb.

Sigrid Engebretsdatter                       h   g  1820

Hans Kristensen                                 lf  g  1857                             svigersønn, skomaker

Maren Pedersdatter                           d  g  1848

Peder Kariniussen                               ds     1876                             dattersønn

Kristian Hansen                                  ds    4/1889                          dattersønn                           

 

71.1 Trøstager

Johannes Eriksen                             hp g  1818                            gaardbruger og selveier

Kari Johannesdatter                          h   g  1833

Anna                                                   d  ug 1863                            husgjerning

Mathea                                                            d  ug 1866                            husgjerning

Ahne Marie                                       d  ug 1870                            husgjerning

Johannes Johannesen                       s       1876                            

Ole Amundsen                                    t  ug 1871                             landbruksarbeid

Ahne Engebretsdatter                        t  ug 1867                             kreaturstell

Edvard Hansen                                  t  ug 1857                             kreaturstell

Marit Eriksdatter                             hp ug 1824                           føderåd

Aase                                                    lf  g  1821                             husholderske

 

71.1 Trøstagermoen nedre

Kristen Olsen                                     hp g  1850                            husmann m j

Anne Nilsdatter                                   h   g  1849                           

Ole Kristensen                                     s       1877            

Nils                                                      s       1885

 

71.1 Trøstagermoen søndre

Peder Hansen                                     hp g  1846                            husmann m j

Anne Frantsdatter                              h   g  1844  Vaage

Anton Pedersen                                  s  ug 1872                             landbruksarbeide

Ragnhild Pedersdatter                       d  ug 1875                            huslig arbeid

Anna Pedersdatter                             d       1879

Hans Pedersen                                    s        1882

Fredrik Pedersen                                 s        1884

Einar Pedersen                                    s       7/1889

Anne Hansdatter                               hp e  1817                            føderådsenke

 

71.1 Trøstagermoen midtre

Anne Olsdatter                                  hp e  1845 Nordre Fron     syerske, innerst, litt jord

Marie Nilsdatter                                  d  ug 1874                            syerske, lærling

Ole Nilsen                                             s       1878                            

 

71.1 Trøstagermoen nordre

Nils Iversen                                        hp g  1817                            føderådsmann, jordbrukende

Marit Engebretsdatter                       h   g  1823

Marie Mathiasdatter                         x       1888                            datterdatterdatter

 

68.4 Odlaugmoen

Peder Olsen                                        hp g  1851                            gaardbruger, selveier

Kari Gudbrandsdatter                       h   g  1861

Karen Pedersdatter                            d       1879

Gina                                                    d       1881

Ole Pedersen                                        s       1883

Mari Pedersdatter                               d       1885

Hans Pedersen                                    s      1/1889

Ole Nilsen                                             x   e  1804                            føderådsmann, far til Peder Olsen 

 

66.3 Brandstadmoen

Østen Amundsen                               hp g  1858                            husmann m j

Mari Engebretsdatter                         h   g  1862

Edvard Østensen                                s       1887

Arne Østensen                                     s      6/1889

Marie Jakobsdatter                            t        1878                            barnepike

 

65.1 Stensætmoen

Peder Engebretsen                           hp g  1831                            husmann m j

Anne Olsdatter                                    h   g  1813

Sina Mortensdatter                            x       1880                            legdspike, fattigkassa

 

65.1 Elstadkleven øvre

Anders Johannessen                         hp g  1835  Folldalen         husmann m j

Ingeborg Johannesdatter                  h   g  1840

 

65.1 Høgkleven

Ahne Johannesdatter                       hp ug 1834                           syerske, delvis fattigkasse

 

65.1 Elstadkleven

Hans Iversen                                      hp g  1852                            husmann m j

Berte Olsdatter                                    h   g  1853                           

Mari Hansdatter                                 d       1876

Ole Hansen                                          s       1878

Kristian Hansen                                  s       1882

Anton Hansen                                    s       1885

Johannes Hansen                                              s       1888

Embjør Kristensdatter                       x ug  1805                            legdslem, fattigkassa

 

65.1 Sagbakken

Berte Iversdatter                              hp e  1843                            husmannsenke m j

Kristen Larsen                                     s  ug 1866                             lasskjøring, landbruksarbeide

Marte Larsdatter                                d  ug 1875                            elev

Iver Larsen                                          s       1877

Hans Larsen                                        s       1880

 

65.1 Elstadstuen søndre

Anne Olsdatter                                  hp e  1813                            husmannsenke m j, føderåd

Anne Kristensdatter                           d   e  1839                            huslig arbeide, arbeiderske

Pauline Johannesdatter                   hp ug 1847                           huslig arbeide, arbeiderske              

 

65.1 Elstadstuen

Engebret Pedersen                           hp g  1826                            husmann m j, skogvokter, off. skog

Mari Erlandsdatter                             h   g  1827                            i nær slekt med mannen

 

65. 1 Elstadkleven midtre

Jakob Olsen                                       hp g  1842                            husmann m j

Tholine Knudsdatter                          h   g  1844

Knud Jakobsen                                   s  ug 1875                             landbruksarbeide

Anton Jakobsen                                 s       1881

Ida Jakobsdatter                                d       1883

Thorvald Jakobsen                            s       1886

 

 

Tellingskrets 6, Brækkum og Imsdalen

125.1a Imsdalen

(Merknad til slutt under kretsen: På husliste nr 1 er anført i a og b da det er kun et skyldsat Brug, men to Familier med hver sine vaaningshuse hver for sig, saa jeg fandt det mest ryddigt at tage en Husliste for hver Familie.)

Martenius Gudbrandsen Imsdalen hp g 1863                           forpakter, skogdrift og jordbruk

Johanne Johnsdt. Imsdalen             h   g  1864                            kreaturstell

Ida M. Imsdalen                                d       1887

Gudbrand Imsdalen                         hp g  1814                            far til Martenius, innerst, skogsarbeide

Ingeborg Haldorsdatter Imsdalen   h   g  1818                            mor til Martenius, kreaturstell

 

125.1b Imsdalen

John Gudbrandsen Imsdalen         hp g  1844                            forpakter, skogdrift

Anne Olsdt. Imsdalen                        h   g  1842                            kreaturstell

Sessil J. Imsdalen                               d  ug 1868                            kreaturstell

Olaus J. Imsdalen                               s  ug  1875

Gedine J. Imsdalen                            d       1879

Inga Alma P. Imsdalen                     dd    2/1890                         datterdatter, forsørger arb. v/telefonsst.

 

125.2 Imsdalen

Mahias J. Imsdalen                          hp g  1855  Ringebo           forpakter: jordbruk, skogdrift og skogvokter

Mari Hansdatter Imsdalen                              h   g  1859                          kreaturstell

Johannes M.                                     s       1878       

Hans M.                                                            s       1880                          

Mathea M.                                        d        1883           

Emil M.                                              s        1885           

Mina M.                                             d        1888           

Gunda Marie M.                              d      12/1890

 

125.1 Lillehessen

Erik Johannessen Lillehessen       hp g  1856  Ringebo           forpakter: skogdrift og jordbruk

Berthe Engebretsdt.                          h   g  1859                           kreaturstell

John Eriksen                                      s       1882            

Edvard Eriksen                                 s       1886                            

Lina Eriksen                                      d      2/1889  Ringebo

 

126.1 Imsdalsenden

Brynjulf J. Imsdalen                        hp g  1814   Ringebo          gaardbruker

Marit K.                                             h   g  1823                           kreaturstell

Anton Rejersen                                lf  g   1863                          innerst, tømmerhugst og fløtning, fangst

Randine B. Imsdalen                        d  g   1867                           kreaturstell

Mathias B.                                        s  ug  1865                          gaardsdrift

Oline A.                                              dd      1885          

Renaldo A.                                        ds      1888           

Øjstein R. Brænden                            b  ug  1869                         bor til vanlig på Brænden, Ringebu, jernbanearb.

 

126.3 Imsdalsenden Torgerstuen

Torger Pedersen Imsdalsenden    hp g  1802   Ringebo          bruker av jord

Marit Larsdt.                                     h   g  1812                           kreaturstell

Lars Torgersen                                  s  ug  1843                          tømmerdrift

 

126.2 Imsdalsenden

Ole Haagensen Vestgaard              hp g  1852 Storelvedalen  forpakter: jordbruk og jakt

Karen Hansdt. Flyen                         h   g  1861  Ringebo           kreaturstell

Mathilde Olsdt. Vestgaard                               d       1887            

Gunda                                              d       1888            

Hilda                                                 d      1/1890         

Anna Larsdt. Imsdalsenden             t  ug  1873                          husstell, kreaturstell

Torger Pedersen Kongsrud                el ug 1868                           jakt, skinnarbeide og dagarbeide

 

95.2 Lindalen

Kristen Gudbrandsen Lindalen    hp g  1826   Ringebo          husmann m j

Rønnaug E. Lindalen                        h   g  1827                           kreaturstell

Erik K.                                                s   g  1860                           innerst, dagarbeider

Ahne Olsdt.                                       lf  g  1864                           svigerdatter, kreaturstell

Ragna E.                                            sd     1887                           sønnedatter

Marie E.                                                             sd    8/1890                       

 

95.2 Flyen

Amund E. Flyen                                 hp g  1833   Ringebo          gaardbruger

Thora H. Flyen                                   h   g  1843  Søndre Fron    husstell

Erik A. Flyen                                       s  ug  1869  Ringebo           gaardsdrift, handel med faar, skind

Marthe Johannesdatter Flyen          t  ug  1869                          kreaturstell

Marie Olsdt. Flyløkken                      t  ug  1875                          husgjerning

Gunhild H. Flyen                                lf  e   1819  Søndre Fron    mor til husmora, føderådsenke

Simen H. Flyen                                   lf ug  1846  Søndre Fron    bror til husmora, på føderådet, handel

Ingeborg J. Rønningen                      el ug  1848                           dagarb. husgjerning, innerst

 

95.1 Flyløkken

Ole Olsen Flyløkken                        hp g  1809   Ringebo          innerst, fattigvesenet

Ingeborg O.                                       h   g  1842            

Anton O.                                            s  ug  1875           

Oline O.                                              d        1880           

Anna O.                                             d        1883           

 

94.1 Mythingshaugen

Johannes Johs. Mythingshaugen  hp g  1852   Ringebo          husmann m j

Ingeborg Persdt.                                h   g  1852                           kreaturstell

Peder J.                                               s       1876            

Johannes J.                                        s       1878            

Mathias J.                                          s       1880            

Hans J.                                                s       1883   Ringebo

Olaf J.                                                 s       1886            

Marie J.                                               d       1888            

Beret H. Mythingshaugen               hp ug 1853                         innerst, dagarbeider

Mathilde J.                                        d       1881 Storelvedalen

Hanna L.                                           d      7/1889  Ringebo

Mari Monsdt.                                    lf ug  1825                          innerst, fattigvesenet         

 

94.1 Mything

Krestian E. Mything                        hp g  1857   Ringebo          gaardbruger

Marit G.                                             h   g  1858                           husgjerning

Erik K.                                                s       4/1890         

Erik Syversen                                    lf  g  1819   Dovre               far til Krestian

Anne K.                                              lf  g  1826   Ringebo           husholder, mor til Krestian

Elen E.                                                x  ug 1871                          søster til Krestian, husgjerning, seterstell

Edvart S.                                            x       1876                           brorsønn til Krestian

Simen A. Sparingen                           t  ug  1870                          gårdsdrift

Anton Løkkum                                   t  ug  1874                          gårdsdrift

Mathea E. Sletten                              t  ug  1871                          kreaturstell

Gunhild J. Mything                          hp e  1795   Dovre              føderåd

Lars J.                                                 lf sep 1834 Jerkin, Dovre  føderåd, jakt, kreaturhandel

Berit K. Løsnæs                                  lf  ug 1815   Ringebo          lever av formue   

 

93.1 Hjelle

Marit Olsdt. Hjelle                           hp g  1834   Ringebo          gaardbruger (separert efter bevilling overstrøket)

Mari T.                                               d  ug 1862                          lever av kapital, husgjerning

Mari K. Sletten                                    lf ug  1842                          husgjerning, innerst

Sigrid O. Hjelle                                    t  ug  1836                          kreaturstell

John Nilsen Hjelle                              t  ug  1854                            gaardsdrift

 

92.2 Romsaas nordre n.

Østen Olsen Romsaas                      hp g  1843   Ringebo          gaardbruger

Mali Engbretsdt.                              h   g  1849                           husgjerning

Ole Østensen                                     s       1880            

Engebret Østensen                           s       1882            

Matheas                                                          s       1885            

Marie Østensdt.                                d     2/1889          

Hans Simensen Kin                           t   g  1868                            gaardsarbeide

Sofie Hansdt. Aanden                       t  ug  1869                          kreaturstell

Mari Arnesdt. Romsaas                    lf  e  1813                           mor til Østen Olsen, føderåd

Gina Olsdt.                                        lf ug 1846                             søster til Østen, seterstell

 

92.1 Romsaas nordre s

Østen P. Romsaas                             hp g  1850   Ringebo          gaardbruger

Mari Pedersdt. Romsaas                   h   g  1848                           kreaturstell

Malline Ø.                                          d       1876                           

Ole Simensen Kin                               t  ug  1873   Ringebo          gaardsdrift

Peder Ø. Romsaas                            hp g  1807                          svigerfar til Østen P., føderåd

Beret Hansdt.                                                   h   g  1815                           svigermor ”          

 

73.1 Hilstad

Iver Amundsen Hilstad                   hp ug 1833 Søndre Fron    gaardbruger

Ole Knudsen                                     t   ug  1851  Ringebo          gaardsarbeide

Hans Engebretsen Stuen                   t   ug  1870                         gaardsdrift

Mari Hansdt. Kleven                         t   ug  1837                         husholderske

Rønnaug Olsdt. Flyløkken                               t   ug  1849                         kreaturstell

 

93.1 Dokken lille

Hans Hanssen Dokken                     hp g  1812   Ringebo          husmann m j

Ingeborg Engebretsdt. Dokken        h   g  1808                           baandvævning og strikkearbeid

Kari Hansdt.                                      d  ug 1846                          kreaturstell, husstell, vævning

Ingeborg Olsdt.                                  dd ug 1875                         datterdatter, husgjerning

 

72.1 Skrukkerudkleven

Hans Pedersen Skrukkerudkleven hp e 1813   Ringebo         husmann m j

Eli Hansdt.                                         d  ug  1850                         husstell, kreaturstell

Hans Pedersen Trøstagermoen        ss       1882                          sønnesønn

 

72.1 Skrukkerudkleven nedre

Iver Torstensen Skrukkerudkleven hp ug 1850  Ringebo      husmann m j

Anne Iversdt.                                     lf  e  1817                           mor til Iver, husstell

Amund Torstensen                           lf  g  1855                             bror til Iver, innerst, dagarbeider

Ahne F. Granlien                                lf  g  1860   Ringebo           husstell

Torger A. Skrukkerudkleven            x       1886                           brorsønn til Iver

Marit A.                                             x       1888                           brordatter til Iver

Krestian A.                                        x      9/1890                        brorsønn til Iver

 

72.1 Skrukkerud

Ejnar Pedersen Skrukkerud          hp ug 1855  Nordre Fron   gaardbruger

Peder Knudsen                                  lf   g  1822 Hedalen, Vaage   far til Ejnar, gaardsdrift, fangst

Kari Ejnarsdt.                                    lf   g  1822 Hedalen, Vaage   mor til Ejnar, i slekt med mannen, husholder

Knudt Pedersen                                 lf  ug 1853  Nordre Fron    handel, kapital, bror til Ejnar

Gudbrand P. Trøstagermoen            t  ug  1869   Ringebo          gaardsarbejde

Ahne Andersdt. Strand                      t  ug  1860  Søndre Fron    kreaturstell

Karen Iversdt. Skrukkerud               t  ug  1875   Ringebo          husgjerning

 

93.1 Dokken store

Johan Pedersen Dokken                  hp g  1856   Ringebo          husmann m j

Mari Engebretsdt.                             h   g  1864                           kreaturstell

Per Johansen                                     s       1888            

Peder Engebretsen                         hp g  1815                          fattigvesenet og litt føderåd

Marit K. Dokken                                 h   g  1818                           føderådskone

Martha Pedersdt. Dokken                d  ug 1853                          pleier sine foreldre

 

92.2 Nyløkken

Haldor Johnsen Nyløkken              hp g  1850   Ringebo          gaardsarb., husmann m j

Eli Eriksdt.                                         h   g  1858                           kreaturstell

John Haldorsen                                s       1883            

Edvart                                              s       1885            

Ole Johnsen                                       lf ug 1852                           bror til Haldor, dagarb. ved gaardsdrift, innerst

 

93.1 Kin

Simen Olsen Kin                               hp e  1843   Ringebo          dagarb. gaardsdrift, husmann m j

Gina Simensdt. Kin                            d  ug 1875                          kreaturstell

Anna Simensdt. Kin                           d       1885            

Marit F. Kin                                         lf  g  1856                             haandarbeide, innerst

 

92.1 Romsaashagen

Hans Larsen Romsaashagen         hp e  1811   Ringebo          husmann m j, dagarb.

Marit H.                                             d   e  1839                           husholder, væving, budeie

Anne G.                                              dd ug 1874                         husstell, væving, datterdatter

Hans G.                                              ds ug 1871                          dattersønn, syg

Ahne H.                                             d  ug  1847                         dagarb, vævning, litt sinnssvak, kom etter barneåra

 

91.2 Sesselstuen

Sessel J. Kvistløkken                        hp e  1822   Ringebo          eget hus, spinning, dagarb, bagning

Gudbrand J. Sessilstuen                    lf ug 1851                           fanger vilt, dagarb, innerst

Sigrid Johsdt.                                     dd     1877 Storelvedalen  datterdatter

 

91.2 Kvistløkken

Ole Iversen Kvistløkken                 hp g  1861   Ringebo          husmann m j gaardskar

Anne Eriksdt.                                    h   g  1854 Storelvedalen   kreaturstell

Emma O. Kvistløkken                       d       1887   Ringebo         

Ingmar O. Kvistløkken                      s      11/1889       

Goro G. Paulsødegaarden                 el ug 1838                           lever av frivillige gaver

 

91.1 H. C. ved øvre Romsaas

Hans Christensen Romsaas            hp ug 1840   Ringebo         uhrmager m.m., eget hus

Erik Olsen Hilstadløkken                  el  e   1821                          gaardsarb., handel, lever av kapital

 

91.1 Romsaas øvre

Erik Eriksen Romsaas                    hp g  1828   Ringebo          gaardbr.

Mari Engebretsdt. Romsaas             h   g  1833                           kreaturstell

Engebret Eriksen                               s  ug 1857                           agenturforretning, litt gaardsdrift

Mathea Engebretsdt                        lf ug  1836                          søster til husmora, lever av kapital

Olaf Gudbrands. Romsaashagen    t  ug  1869                          gaardsarbeide

Oline Gudbrandsdt. Sletteb              t  ug  1872                          kreaturstell          

 

91.2 Romsaas nedre

Martinus J. Romsaas                       hp g  1855   Ringebo          gaardbr., snekker, skomaker

Østine P.                                             h   g  1857                           strikking, væving

Marie M.                                            d       1880                          

Pauline M.                                         d       1885                          

Ludvig M.                                          s       1888            

Anne J. Romsaasløkken